Agenda

3-8/12/2019

Agribex

Op AGRIBEX pakt het Departement Landbouw en Visserij samen met ILVO uit met ‘klimaatslimme landbouw’.

AgribexZo kom je op onze stand (nummer 5204) meer te weten over de klimaatscan voor melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.
Verder is er op onze stand ook aandacht voor koolstofopslag in de bodem.

Als laatste thema belichten we op AGRIBEX de methaanreductie. Uit wetenschappelijk onderzoek van ILVO blijkt dat je de methaanuitstoot met één derde kan doen dalen door een andere samenstelling van het voederrantsoen, de toevoeging van additieven aan de pensflora en door een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement.

Reden genoeg dus om ons een bezoekje te brengen op AGRIBEX van 3 tot en met 8 december 2019. Onze experten zijn er om uw klimaatvragen of andere vragen te beantwoorden.