Agenda

23/10/2019

Studiedag Agroforestry in Vlaanderen: Kennis en tools na vijf jaar onderzoek en praktijkwerking

In Vlaanderen zijn de afgelopen 5 jaar tientallen pionier-boslandbouwers met AGROFORESTRY onder verschillende verschijningsvormen en met verschillende verdienmodellen gestart. Ze hebben gemeen dat ze landbouwgewassen of veehouderij combineren met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Het teeltsysteem heeft door de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen stappen vooruit gezet op vlak van onderzoek, kennisdeling en lerende netwerken. Nu zowel het VLAIO onderzoeksproject als het Europese project AFINET afgesloten worden, is het tijd voor een samenvatting en een tussentijdse conclusie. U bent van harte welkom!

Agroforestry VlaanderenDeelname is gratis maar inschrijven is verplicht vóór 14 oktober 2019. Bepaal daar ook uw gewenste workshop-sessies.
Adres: ILVO auditorium, Caritasstraat 39, 9090 Melle

Programma

09.00 Ontvangst
09.20 Welkom door Joris Relaes: Duurzame meerwaardecreatie
09.30 Keynote door Patrick Worms (voorzitter EURAF): Boslandbouw in Europa en in de wereld.
10.00 Bert Reubens (ILVO onderzoeker): Agroforestry in Vlaanderen: vruchtbare omgeving?
10.10 Een biofysisch rapport van agroforestry, door boer en onderzoeker.
Impact op bodem, water, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.
11.10 PAUZE
11.30 Economische, institutionele en maatschappelijke evaluatie, door boer en onderzoeker.
Van opstart tot geolied systeem op het bedrijf? Een ketenverhaal voor agroforestry?
12.30 LUNCH met LEF en mogelijkheid tot bezoek aan infostandjes.
13.30 Aan de slag met agroforestry: wat komt er bij kijken en welke tools zijn hiervoor beschikbaar?
13.50 Twee reeksen workshops waarbij u telkens uw voorkeur per sessie aangeeft.
Workshop reeks 1 (13.50 – 14.50):

  • Agroforestry in de buitenloop van legkippen (terreinbezoek ILVO)
  • De Agroforestry Planner: probeer zelf deze online beslissingstool
  • Regelgeving & Beleidskwesties
  • Wat doen de buren? initiatieven in Nederland en Europa

Workshop reeks 2 (14.55 – 15.30):

  • Agroforestry in de tropen
  • Het beheer van de bomen: praktische tips
  • Fruit en noten in agroforestry context: praktische tips
  • Agroforestry met vee: praktische tips

15.35 Plenair debat “Welke plaats heeft agroforestry in Vlaanderen en Europa?”
16.15 Slotconclusies en aansluitend receptie

www.agroforestryvlaanderen.be - www.eurafagroforestry.eu/afinet - info@agroforestryvlaanderen.be

Afinet - EU Agentschap innoveren