Agenda

10/07/2019

Infoavond agroforestry: bomen voor veerkracht

Woensdag 10 juli, boomkwekerij Sylva, ‘t Hand 10, 9950 Waarschoot

Situering

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk en treed klimaatweerbaarheid steeds meer op de voorgrond. Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om op die manier nieuwe producten en diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Dit teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel op korte als op lange termijn.

Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op Boomkwekerij Sylva. We krijgen er een rondleiding en maken kennis met de werking op de boomkwekerij, soorten- en rassenkeuze, verschillende plantformaten en hun voor- en nadelen in agroforestry context, kwaliteitsvereisten voor het plantsoen.

Programma

16u: Onthaal – ​boomkwekerij Sylva, ‘t Hand 10, 9950 Waarschoot

16u30: Rondleiding door Jan Coussement

18u: Broodjesmaaltijd

19u: Infomoment:

  • Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten?
  • Toelichting werking ‘Agroforestry in Vlaanderen’, kennisloket en dienstverlening.
  • Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten

20u30: Napraten bij pot en pint

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is wel ​verplicht tegen ten laatste maandag 1 juli​.

Meer info

Paul Pardon - T 09 272 26 76 - ​paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over agroforestry en onze projectwerking kan u ook vinden op de website www.agroforestryvlaanderen.be

Aangepast schoeisel voor het terreinbezoek is aanbevolen.