Agenda

06/10/2016

Studiedag IWT LA-traject SMART MELKEN

Methaanreductie via rundveevoeding: realiteit of illusie?

Donderdag 6 oktober 2016

Eenheid Dier - Veehouderij

Scheldeweg 68, Melle

13:40 Ontvangst met koffie

14:00 Verwelkoming (Joris Relaes)

Inleiding (Sam De Campeneere)

Methaan in de rundveehouderij: reductie via voeder(additieven)

  • Methaan meten op koe- en op kudde-niveau: technische uitdagingen (Nico Peiren)
  • In vivo methaanreductie op lange termijn door toevoeging van methaan-reducerende componenten in Vlaamse rantsoenen (Dorien Van Wesemael)
  • Impact van ruwvoederkeuze en rantsoencomponenten op methaanreductie (Leen Vandaele)

Pauze met koffie

Methaan in de rundveehouderij: reductie via sturen van pensmicrobioom

  • Invloed van de gastheer op het pensmicrobioom: wat kunnen we leren uit een rumen transfer experiment (Karen Goossens)
  • Rasinvloeden op methaanemissies (Karen Goossens)
  • Gebruik van voedercomponenten in het vroege leven voor langdurige methaanreductie in melkvee: preliminaire resultaten (Sieglinde Debruyne)

17:00 Afsluiten met een drankje

Mogelijkheid tot geleid bezoek aan de ILVO melkvee-onderzoeksstal om 12:30u (laatste vertrek stipt om 12:45u)

Graag inschrijven vóór 3 oktober 2016 via d68secretariaat@ilvo.vlaanderen.be of 09 272 26 00 en graag ook vermelden of u wenst deel te nemen aan het geleid bezoek.

Uitnodiging