Agenda

06/10/2016

Food Safety Event

Het Food Safety Event is dé bijeenkomst waar professionals op het gebied van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen kennis uitwisselen en netwerken. Het Food Safety Event kent ’s ochtends een plenaire opening met enkele key note sprekers gevolgd door diverse parallelsessies - al dan niet georganiseerd met (kennis)partners - waarin actuele onderwerpen worden uitgediept en bediscussieerd. Het Food Safety Event is daarmee de jaarlijkse ontmoetingsplaats om uw kennis en contacten uit te breiden waarbij deelnemers zelf hun programma kunnen samenstellen. De bijeenkomsten van de Nieuwsbrief Voedselveiligheid in voor- en najaar zullen in het Food Safety Event worden geïntegreerd.

Datum: Donderdag 6 oktober 2016
Locatie: Postillion Hotel, Dordrecht
Prijs: VMT-abonnees € 295,- Niet-abonnees € 395,-

Deze bijeenkomst is bestemd voor (leidinggevenden van) kwaliteitsmanagers en hun medewerkers in de voedingsmiddelenketen, toezichthouders, certificerende instellingen, toeleveranciers van producten en diensten waaronder wetenschappers, adviseurs, integriteitsverantwoordelijken, hoofden veiligheid/veiligheidskundigen en verzekeraars.

Marc Heyndrickx (ILVO) geeft er een lezing:

13.40 uur Listeria monocytogenes: een enigmatische pathogeen
Marc HeyndrickxMarc Heyndrickx, Wetenschappelijk Directeur Voedselveiligheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Melle, België

Een voedselinfectie door Listeria monocytogenes komt niet zo vaak voor, maar valt vooral op door de ernst van de ziekte die veroorzaakt kan worden waardoor het risico als zeer groot wordt gezien. L. monocytogenes heeft een unieke manier van intracellulaire interactie met de geïnfecteerde gastheer. Er is een stijgende trend van listeriosis merkbaar in verschillende landen. Uit een EFSA studie is een beter zicht gekomen op de meest risicovolle voedingsproducten. Jarenlange persistentie in voedingsbedrijven van bepaalde goed geadapteerde klonen is aangetoond.

Meer info