Agenda

04/07/2016

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Frederik van Parijs

Titel van het doctoraal proefschrift: Cell wall digestibility of perennial ryegrass: an association mapping approach
De verdediging zal plaatsvinden op 4 juli 2016 om 14u in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.Gelieve uw aanwezigheid op de verdediging en/of receptie te bevestigen voor 30 juni aan frederikvanparijs@gmail.com.

Abstract van het doctoraal onderzoek

Engels raaigras is de meest gebruikte grassoort bij Belgische melkveehouders. Fenotypische en merkergestuurde selectie zijn nuttig om de celwandverteerbaarheid (NDFD) van Engels raaigras te verbeteren, wat van economisch belang is voor de melkveehouder. De celwand bevat namelijk energie onder de vorm van structurele koolhydraten, die in de huidige variëteiten slechts gedeeltelijk kunnen worden verteerd door micro-organismen in de pens. De afbraak wordt immers gehinderd door lignine, een kleefstof in de celwand. Als we de hoeveelheid lignine in raaigras verminderen, zal de vertering van de celwand verbeteren, waardoor de energiewaarde van raaigras verhoogt. Om moleculaire merkers te bekomen die bruikbaar zijn voor veredeling, werd een associatiekartering uitgevoerd waarbij de variatie in genetische polymorfismen (SNP’s) in verband werd gebracht met de variatie in ligninehoeveelheid en NDFD. Om SNP's te identificeren, selecteerden en sequeneerden we 127 genen uit 22 genfamilies die gerelateerd zijn aan celwandverteerbaarheid. Voor zes moleculaire merkers werden significante associaties met celwandverteerbaarheid en/of lignine geïdentificeerd. Deze SNP’s werden geselecteerd als kandidaten voor validatie. Eens gevalideerd, kunnen deze geëxploiteerd worden in het veredelingsmateriaal. Deze gerichte aanpak zal de ontwikkeling van nieuwe hoogkwalitatieve cultivars versnellen.

Uitnodiging