Agenda

Entries for July 2014

03/07/2014

Themadag 'Voedergewassen na 2014'

Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs?
Er staan de melkveehouderij, maar ook de andere landbouwsectoren, de komende jaren grote veranderingen te wachten. De melkquotering wordt opgeheven, er komen in Nederland nieuwe voorwaarden voor de derogatie en in het kader van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden bedrijven geconfronteerd met vergroeningseisen. Op veel melkveebedrijven zal het aandeel grasland toenemen tot 80% van het areaal. Bieden deze nieuwe ontwikkelingen kansen of juist belemmeringen voor voedergewassen? Dat is de vraag waarop deze themadag ingaat en waarover we met u als deelnemer van gedachten willen wisselen.
lees meer ...

04/07/2014

Uitnodiging doctoraatsverdediging Annelies Van Nuffel

Titel van het doctoraat: 'De ontwikkeling van een automatisch detectiesysteem voor mankheid bij melkvee: het Gaitwise systeem'
lees meer ...

08/07/2014

Studienamiddag en proefveldbezoek 'Optimalisatie van de zaadteelt van Italiaans raaigras'

In het kader van het graszaadproject LCG – Landbouwcentrum Granen Vlaanderen, organiseert ILVO – Plant een praktische namiddag voor graszaadtelers, teeltdeskundigen en voorlichters.
lees meer ...

6-11/07/2014

19th Triennial Conference of EAPR (European Association for Potato Research)

In July 2014 the 19th Triennial Conference of EAPR (European Association for Potato Research) will take place for the first time in Belgium. ILVO is member of the organizing Committee of the Congress.
lees meer ...