Agenda

Entries for June 2017

02/06/2017

Studiedag: technologie en data in de geitenhouderij

Tot op heden zijn vele van de ontwikkelingen specifiek toegespitst op de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij. Maar met een bloeiende geitensector wordt het steeds relevanter om na te denken over slimme systemen voor de geitenhouderij.
Op vrijdag 02/06/2017 organiseren we daarom een studievergadering om verder in te gaan op dit thema. De studiedag is mede mogelijk gemaakt met middelen van het Europese 4D4F project (www.4d4f.eu). In dit project is het de bedoeling om inzichten omtrent data- en technologie-gebruik in de veehouderij te verzamelen en te verspreiden.
lees meer ...

13/06/2017

Infoavond agroforestry

Basisschool Het Blavierke, Stokstraat 1, 3800 Zepperen

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar, naast een hoge productiviteit zijn ook ecologisch aspecten belangrijk. Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Dit teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Door dergelijke “ecologische intensivering” zijn er efficiëntiewinsten te behalen, zowel op korte als op lange termijn.

lees meer ...

15/06/2017

Kick off 'Growing a green future'

De komende jaren zal de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling daarbij van een biogebaseerde economie onze volle aandacht blijven vragen. Vlaamse en Nederlandse bedrijven en instellingen hebben de handen ineen geslagen en gaan met `Growing a green future` hier een steentje aan bijdragen. We willen u hier graag over informeren met een feestelijke bijeenkomst op 15 juni in de namiddag.
lees meer ...

15-16/06/2017

KMO ontmoet voedingsexpert

“Uw confidentieel adviesgesprek over productontwikkeling, food processing en probleemoplossing in de Food Pilot” op 15-16 juni van 9u-13u.
Bent u een KMO voedingsproducent en op zoek naar product-technische ondersteuning? De Food Pilot nodigt u uit voor een gratis gesprek met een voedingsexpert uit uw domein. Alle subsectoren zijn welkom. Vragen over diverse onderwerpen, zoals productsamenstelling, processing technologie, houdbaarheid, etikettering, smaak enzovoort zullen in de diepte besproken kunnen worden. Indien opportuun, is een verdere behandeling van uw vraag in de Food Pilot mogelijk, vb. met laboanalyses of piloottesten, ondersteund met subsidies.
lees meer ...

27/06/2017

Openvelddag non & new foodteelten in Proefcentrum Herent

Het onderzoek in Proefcentrum Herent staat niet stil. We stellen de onderzoeksresultaten voor van de inmiddels vertrouwde non & new food gewassen goudsbloem, quinoa, hennep en zoete aardappel. Ook koolzaad is terug van weggeweest. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met een aantal nieuwe teelten en oliehoudende gewassen.
lees meer ...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last