Agenda

Entries for June 2012

05/06/2012

Studiedag 'Innovatie begint met informatie', een organisatie van het Vlaams Ruraal Netwerk in samenwerking met Innovatiesteunpunt

Met deze studiedag in samenwerking met Innovatiesteunpunt wil het Vlaams Ruraal Netwerk informeren over innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. We richten ons met deze excursie tot land- en tuinbouwers, land- en tuinbouworganisaties, onderzoeksinstellingen en betrokken administraties. Verschillende praktijkvoorbeelden zullen toegelicht worden, waarbij we zowel de onderzoeksfase als de praktijk en de verkoop van land- en tuinbouwproducten belichten.
lees meer ...

06/06/2012

Uitnodiging studiedag “Beren castreren? De alternatieven onder het mes”

Naar aanleiding van het afsluiten van de CASPRAK-studie “Vergelijkende studie op praktijkbedrijven van alternatieven voor het onverdoofd chirurgisch castreren van beerbiggen” organiseert ILVO-DIER een studiedag rond dit thema.
De voormiddag wordt volledig gewijd aan de mogelijke alternatieven voor onverdoofde castratie, met een situatieschets en een toelichting over de resultaten van deze CASPRAK-studie en de voorstelling van de brochure voor de praktijk rond “alternatieven voor onverdoofde castratie”.
Het namiddagprogramma focust verder op de voeding van immunocastraten en intacte beren en de detectie van berengeur. Daarnaast wordt ook de link gelegd met het onderzoek dat uitgevoerd wordt in Nederland.
lees meer ...

12/06/2012

Studienamiddag Biochar: bodemverbeterend middel van de toekomst?

lees meer ...

12/06/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Ingrid Zwertvaegher

Teat dimensions of dairy cows and their relation with udder health as assessed using a novel 2D-vision-based device
Om duurzaam te zijn dient een dierproductiesysteem economisch levensvatbaar, ecologisch verantwoord en sociaal aanvaard te zijn. Mastitis of uierontsteking is één van de belangrijkste ziektes die de duurzaamheid van melkveebedrijven bedreigt. Vanwege de multifactoriële aard van de ziekte is een holistische aanpak nodig om mastitis te voorkomen en te bestrijden. Het is in dit opzicht dat de speen, die fungeert als de eerstelijnsbescherming tegen infectieuze agentia, momenteel meer aandacht krijgt.
lees meer ...

12/06/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Valerie Vandenberge

Transfer of cross-contamination levels of coccidiostats, antibiotics and anthelmintics from feed to poultry matrices
In de pluimveehouderij wordt vaak geopteerd voor een groepsbehandeling van de dieren via drinkwatermedicatie of via gemedicineerd of gesupplementeerd voeder, en dit voor de controle en
de behandeling van ziektes. Kruiscontaminatie, voortvloeiend uit de overdracht van ongewenste stoffen van een gemedicineerd of gesupplementeerd voeder naar een niet-gemedicineerd of nietgesupplementeerd voeder kan gebeuren gedurende de aanmaak, de opslag en het transport van het gemedicineerd of gesupplementeerd voeder, maar kan ook optreden op het pluimveebedrijf zelf.
Kruiscontaminatie wordt ondanks talrijke maatregelen in de veevoederindustrie als onvermijdelijk beschouwd. De toediening van een voeder, dat een farmacologisch actieve substantie bevat door kruiscontaminatie, aan niet-doeldieren kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in eetbare producten.
lees meer ...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last