Agenda

Entries for May 2016

10/05/2016

European DroneConvention 2016

DRONES, ‚Äčthe internet of "flying" things

lees meer ...

12/05/16

Uitnodiging machinedemonstratie bemestingstechnieken organische mest

Bij het toedienen van organische meststoffen is het belangrijk om de gewenste hoeveelheid meststoffen op nauwkeurige en uniforme
manier toe te dienen. Een onnauwkeurige bemesting leidt tot over- of onderdoseringen. Overdoseringen kunnen resulteren in het uitspoelen van meststoffen in het grond- en oppervlaktewater, terwijl onderdoseringen nefast zijn voor de opbrengst.

Ook een juiste bandendruk en aslastbelasting spelen een belangrijke rol voor een goede bodemconditie. Het is de bedoeling om al deze aspecten tijdens deze demodag te demonstreren. Concreet zullen in de voormiddag vaste stalmestverspreiders gedemonstreerd worden en in de namiddag drijfmestinjectoren. Hierbij zullen eerst de machines op maat van landbouwers en daarna de machines op maat van loonwerkers gedemonstreerd worden.

Ook nieuwe innoverende technieken zoals het NIRS-Systeem, dat het stikstof- en fosfaatgehalte automatisch kan detecteren, zullen aan
bod komen. Daarnaast kunt u op het demonstratieterrein de verschillende machinefabrikanten bezoeken.

lees meer ...

18/05/2016

20 jaar Gebiedsgerichte Werking Kust

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen nodigen u uit op de vierde van zes lustrumbijeenkomsten rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking. Tijdens die avonden lichten we de pioniersrol toe die de provincie gespeeld heeft in de streekwerking. We doen dit aan de hand van een aantal thema's die we in de verschillende regio's hebben ontwikkeld.
lees meer ...