Agenda

Entries for April 2015

01/04/2015

Niet-intentionele blootstelling aan gewasbeschermignsmiddelen via water en lucht

Zoeken naar een evenwicht tussen een productieve landbouw en een goede toestand van het milieu, met proper water en schone lucht. 

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via water

Blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen via lucht
lees meer ...

02/04/2015

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Tommy D'Hose

Titel van het doctoraat: 'Effecten van boerderijcompost en vruchtwisseling op chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit en gewasopbrengst'

Boerderijcompost verhoogt de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit en resulteert op termijn in hogere gewasopbrengsten. Effecten van vruchtwisseling zijn voorlopig minder eenduidig. Het opstellen van een bruikbare bodemkwaliteitsindex voor de landbouwer vraagt in de toekomst nog extra werk.

lees meer ...

24/04/2015

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Eva Van laer

Titel van het doctoraal proefschrift: 'Detection, consequences and prevention of thermal discomfort for cattle kept outdoors in Belgium'

Runderen op de weide of in natuurgebieden worden soms blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden. Negatieve effecten van koude en hitte zijn reeds gekend uit studies in regio’s met een extreem klimaat. In dergelijke regio’s, zijn preventieve maatregelen dan ook wijdverspreid. In gebieden met een gematigd klimaat, daarentegen, is de nood aan beschutting voor rundvee in open lucht echter minder duidelijk.
lees meer ...

25-26/04/2015

Opendeur varkensstal

ILVO, UGent en HoGent nodigen u uit voor de opendeur van de nieuwe onderwijs- en onderzoeksvarkensstal.
lees meer ...

28/04/2015

Workshop “The Frozen Veggie Wonder”

A new and unique milling technique for frozen vegetable and fruit purees
The first mill that can grind frozen fruits and vegetables will be demonstrated at the Food Pilot on the 28th of April, 2015.
lees meer ...