Agenda

Entries for March 2015

1-3/03/2015

Opleiding rond Welfare Assessment Training on farm - module Varken

Het gaat om een Engelstalige opleiding die volledig of in modules kan gevolgd worden:

  • Kip: 23 tot 27/02/2015
  • Varken: 1 tot 3/3/2015
  • Melkvee: 4 tot 7/3/2015
lees meer ...

4-7/03/2015

Opleiding rond Welfare Assessment Training on farm - module Melkvee

Het gaat om een Engelstalige opleiding die volledig of in modules kan gevolgd worden:

  • Kip: 23 tot 27/02/2015
  • Varken: 1 tot 3/3/2015
  • Melkvee: 4 tot 7/3/2015
lees meer ...

27/03/2015

Studiedag '30 jaar melkquotum: begin of einde van een gouden tijdperk?'

Over de boeiende geschiedenis van de melkquota en over de toekomst van de Belgische zuivelsector
Begin jaren 1980 waren de melk-, boter- en melkpoedervoorraden in de toenmalige EEG aangegroeid tot schijnbaar onoverzichtelijke plassen en bergen. De budgettaire gevolgen noopten tot een drastische ingreep. In april 1984 werden daarom de melkquota ingevoerd waarmee Europa hoopte de stijgende melkproductie aan banden te leggen. Ook België kreeg een nationaal productieplafond opgelegd, verdeeld over de melkveehouders. Onder druk van de wereldmarkt en gezien de groeiende zuivelvraag in de wereld werd in de loop van 2008 definitief beslist om de melkquota per 1 april 2015 stop te zetten.
lees meer ...