Agenda

Entries for February 2017

09/02/2017

Uitnodiging doctoraatsverdediging Ilya Kirov

Titel: Physical mapping of genes on plant chromosomes

lees meer ...

17/02/2017

Openbare verdediging doctoraat Sophie de Graaf

Titel van het doctoraat: Assessment, market potential and margins of improved dairy cattle welfare
De verdediging vindt plaats op 17 februari 2017 om 15u00 in vergaderzaal 3.1, Edgar Blancquaert, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

lees meer ...

21/02/2017

Studienamiddag 'Klimaatverandering: opportuniteit voor de plantenteelt?'

Welke impact heeft de klimaatverandering op onze plantenteelt?
Welke verschuivingen kunnen optreden?
Wat is de rol van plantenteelt als opslag voor koolstof in de strijd tegen klimaatopwarming?
Moeten we vrezen voor nieuwe ziekten en plagen?
lees meer ...

23/02/2017

Slotevent Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie

9u00 - 13u30

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw?
Hoe kunnen we meer agro-ecologie in de vorming voor land- en tuinbouwers krijgen?
Moet agro-ecologie verweven worden in het hele vormingsaanbod of slechts in enkele volwaardige agro-ecologie opleidingen?
Draagt u, als expert in kennisdeling, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen?

lees meer ...

24/02/2017

Voorstelling Uitleenproject en brochure Mestgassen en bezoek aan ILVO melkveeproefstal

Veilig omgaan met mestgassen, en GPS-gestuurde spuitmachine als leertoestel. Welkom op ILVO, in naam van Fedragrim en Preventagri.
lees meer ...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last