Agenda

Entries for February 2015

05/02/2015

Lessen ter ondersteuning voor leden van een dierenwelzijnscel

Om de werking van de recent opgerichte dierenwelzijnscellen te ondersteunen, organiseren de ethische commissies van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) en ILVO een aantal lessen waarin nuttige informatie over het gedrag en welzijn van een aantal proefdiersoorten wordt gegeven. De lessen hebben een praktische insteek en behandelen onder andere huisvesting en verrijking, het hanteren van dieren en de voornaamste welzijnsindicatoren.
lees meer ...

06/02/2015

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Tim Ulens

Titel van het doctoraal proefschrift: 'Source-oriented techniques for improving indoor air quality and assessment of air emissions from pig husbandry'
lees meer ...

26/02/2015

Studienamiddag 'Productie van plantaardig eiwit in eigen regio'

De Belgische landbouw is nog steeds voor belangrijke mate afhankelijk van de import van plantaardige eiwitten (voornamelijk soja) afkomstig van buiten Europa. Het stimuleren van de eigen productie van plantaardige eiwitbronnen vormt een belangrijke uitdaging. Het Actieplan voor Alternatieve Eiwitbronnen (AAE) is hieruit voortgevloeid. Deze studiedag gaat dieper in op de mogelijkheden die er zijn om in onze regio op een economisch rendabele manier eiwitbronnen te telen.
Een studienamiddag van de werkgroep Plantenteelt m.m.v. ILVO en BEMEFA.
lees meer ...

23-27/02/2015

Opleiding rond Welfare Assessment Training on farm - module Kip

Het gaat om een Engelstalige opleiding die volledig of in modules kan gevolgd worden:

  • Kip: 23 tot 27/02/2015
  • Varken: 1 tot 3/3/2015
  • Melkvee: 4 tot 7/3/2015
lees meer ...