Agenda

Entries for February 2013

21/02/2013

Studiedag azalea 2013

Het Proefcentrum voor Sierteelt en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling nodigen u uit voor deze studiedag.
lees meer ...

22/02/2013

Seminarie: Kansen voor de biologische verwerking

Wie zijn de spelers in de biologische verwerkingsindustrie en wat hebben ze elkaar te leren? Verwerkers hebben veel baat bij onderzoek, maar onderzoekers kunnen zich ook laten inspireren door een innovatieve en dynamische biosector.
BioForum Vlaanderen, ILVO en Flanders’ FOOD brengen tijdens dit seminarie onderzoekers en verwerkers samen met inspirerende verhalen uit de praktijk over innovatie door samenwerking. Zowel onderzoekers als bedrijven getuigen in een panelgesprek over concrete case studies, met hindernissen en succesfactoren.
lees meer ...

24/02/2013

Bezoek aan het laboratorium ‘Toegepaste Genetica en Veredeling’ van ILVO

Veredeling op ILVO omvat veredelingstechnieken, ontwikkeling van nieuwe cultivars en de aanleg van genenbanken en collecties met pre-breeding materiaal o.a. voor azalea, klaver en grassen. Veredelingsonderzoek op ILVO spitst zich ondermeer toe op verbeterde ziekteresistentie, optimale nutriënten- of waterbenutting. Technieken zoals moleculaire merkers, embryo rescue, polyploidisatie en protoplastenfusie vergemakkelijken het veredelingsproces en maken zelfs interspecifieke kruisingen mogelijk.
lees meer ...

26/02/2013

Demoworkshop: "Technologische innovaties in hygiëne, reiniging en ontsmetting"

Overheid, afnemers en consument stellen steeds hogere eisen aan hygiëne in de voedingsindustrie. Het vraagt dan ook steeds grotere inspanningen om aan deze normen te voldoen. Naast een verbeterd hygiënisch ontwerp kunnen ook technologische realisaties op het vlak van reiniging en ontsmetting bijdragen tot een algemeen betere hygiëne binnen een bedrijf. Daarbij wordt niet alleen efficiëntie, maar ook gebruiksgemak beoogd en de mogelijkheid om in te spelen op specifieke probleemsituaties waarvoor de huidige middelen soms tekort schieten.
lees meer ...

26/02/2013

Praktische bezoekdag "Hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst van graszaad reduceren?"

In het kader van het graszaadproject 2013 “Optimalisatie van zaadoogsttechniek van graszaad”, organiseren wij: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – LCG en ILVO – Plant – Teelt en Omgeving een praktische bezoekdag voor loonwerkers en voorlichters.
Hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst van graszaad reduceren?
Bieden brede frontzwadmaaiers de toekomst?
lees meer ...