Agenda

Entries for December 2013

2/12/2013

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Prabhu Shankar LAKSHMANAN

Titel van het doctoraal proefschrift: "Molecular cytogenetic studies and technology development for creating aroid (Araceae) asymmetric somatic hybrids"
lees meer ...

03/12/2013

Studiedag Salmonella in de varkensproductieketen

De aanpak van Salmonella in de varkensteelt is in volle beweging. In deze studiedag wordt een stand van zaken geboden van de kennis over de pathogenese en een update van het surveillance programma, de diagnostiek en hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen. De resultaten van de projecten ‘SALMONELLA‘ en ‘SALMOSU’, met een aanpak via veevoeder- en drinkwateradditieven en vaccinatie komen aan bod. De dag wordt afgesloten met een discussiemoment met verschillende stakeholders van de volledige varkensvleesketen.
lees meer ...

11/12/2013

ELN-FAB Seminar: "Functional agrobiodiversity in North-West Europe: What does the future hold?"

In the framework of the ELN-FAB initiative, annual seminars are organized in order to bring together representatives of various stakeholder groups, policymakers, scientists and practitioners from throughout Europe to collect and exchange experience about functional agrobiodiversity (FAB).

Many years have passed since the first FAB projects started in North-West Europe. They have gone on to deliver promising results. Where do we stand now? What are the latest developments in the field of policy and research? How is FAB perceived by farmers? What kind of future does FAB have in the region? Do you have a story to share with us?

lees meer ...

16/12/2013

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Victoria Nelissen

Titel van het doctoraal proefschrift: "Effecten van biochar op bodemprocessen, bodemfuncties en gewasgroei"
lees meer ...

17/12/2013

Studievoormiddag Biochar: waar staan we nu?

Biochar, het koolstofrijke product uit pyrolyse van biomassa, kan koolstof voor eeuwen in de bodem opslaan en bodemkwaliteit en productiviteit verbeteren. Dat blijkt in tropische gebieden. Op basis van vier jaar onderzoek binnen het Interregproject ‘Biochar: climate saving soils’, twee Vlaamse doctoraatsstudies, resultaten van een tweejarige veldproef op ILVO en het EU FP7-project ‘Fertiplus’, gaan we na of die claims ook geldig zijn voor gematigde streken zoals Vlaanderen.
Wat weten we nu over biochar? Hoe werkt het? Hoe zit het met de productie ervan? Zijn er alternatieve toepassingen? Is biochar een geschikt additief voor compostering en groeimedia? Maakt biochar kans op de koolstofmarkten? Welke richting gaan onderzoek en praktijk uit in Europa?
lees meer ...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last