Agenda

Entries for November 2012

13/11/2012

Studiedag compost - De waarde van nutriënten in compost en de toepassing ervan in land- en tuinbouw

De compostdag, intussen een 2-jaarlijkse traditie, illustreert het belang dat de provincie Vlaams-Brabant hecht aan een gezonde bodem. Het toedienen van compost draagt immers bij tot een goede bodemstructuur en een actief bodemleven, wat op zijn beurt gunstig is voor de gewasopbrengsten en het risico op erosie vermindert.
lees meer ...

14/11/2012

Netwerkbijeenkomst 'Grasland: goed gekruid is beter!'

De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw en het Praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij organiseren op 14 november 2012 op CAH Vilentum Hogeschool, De Drieslag 1, 8251 JZ Dronten de netwerkbijeenkomst: 'Grasland: goed gekruid is beter!'
lees meer ...

14/11/2012

Studienamiddag: stand van zaken en toekomstperspectieven van precision livestock farming

Schaalvergroting en efficiëntieverhoging in de veehouderij maken nieuwe methoden van opvolging van individuele dieren of van tomen van dieren noodzakelijk. Precision Livestock Farming (precisielandbouw in de dierlijke sector) kan daarin een rol spelen. Het is het toepassen van geavanceerde technologieën met als doel de productie van het individuele dier of de toom op te volgen, te sturen en te beheren. Als resultaten beoogt men kwalitatieve en/of kwantitatieve verbeteringen van de dierlijke productie en een duurzamere veehouderij. Er zijn vandaag al toepassingen gangbaar in pluimvee-, varkens- en rundveehouderij. Tijdens deze studienamiddag worden de stand van zaken en de toekomstverwachtingen door deskundigen van diverse onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Nederland toegelicht.
lees meer ...

21/11/2012

Lunchsessie: Lerend netwerk: voorstelling tussentijdse resultaten As4 VALDUVIS

We laten op deze tweede lunchsessie het ILVO opnieuw aan het woord. Gedurende een klein uurtje lichten zij het As4 project “VALDUVIS” toe. Het project ‘VALorisatie van DUurzame en dagvers gevangen VIS’ wil de kwaliteiten van Vlaamse vis op het vlak van versheid, bewaring en behandeling aan boord, vistechniek, beheer enz. naar viskopers toe meer zichtbaar maken.
lees meer ...

22/11/2012

Slotstudiedag van het project PROSENSOLS - De bodem leeft!

Verdichting, erosie, verlies aan organische stof en biodiversiteit vormen een bedreiging voor landbouwbodems. Deze verschillende degradatievormen kunnen het productiepotentieel van de percelen beïnvloeden, maar kunnen eveneens directe en indirecte gevolgen hebben op het welzijn van de bevolking. Het project PROSENSOLS biedt concrete oplossingen aan landbouwers die geïnteresseerd zijn in het behoud en het verbeteren van hun bodem.
lees meer ...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last