Agenda

Entries for October 2014

02/10/2014

Uitnodiging openbare verdediging proefschrift Domien de Paepe

Titel van het proefschrift: 'Use of Phenolic Profiling in Pome Fruit Valorisation. From Germplasm Screening to Process Optimization'
lees meer ...

09/10/2014

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Inge Van der Linden

Titel van het doctoraal proefschrift: 'Gedrag van Escherichia coli O157:H7 en Salmonella enterica tijdens de serreteelt van botersla'
lees meer ...

09/10/2014

Bodem, nutriƫnten en compost: onderzoek voor een duurzame landbouw

De strenger wordende wetgeving beperkt het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen wat maakt dat de landbouwer meer aangewezen is op de natuurlijke processen in de bodem voor een optimale nutriëntenbenutting en ziekteweerbaarheid. Tegelijk wordt de aanvoer van organisch materiaal via bemesting door de mestwetgeving beperkt.

Welke mogelijkheden zijn er dan om de bodemorganische stof en de bodemkwaliteit te behouden en te verhogen? Op welke manier kunnen nutriënten en organisch materiaal het beste ingezet worden? Wat moeten we verwachten van boerderijcomposteren?

ILVO beantwoordt deze vragen aan de hand van resultaten van het onderzoek rond bodem, nutriënten en compost dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd samen met diverse partners. U bent van harte uitgenodigd.


lees meer ...

20/10/2014

Studiedag "Welke toekomst voor de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee?"

Locaties voor zandwinning op land zijn steeds moeilijker te vinden. Zowel in België als in de buurlanden vormt zeezand daardoor een interessant alternatief. Sinds de jaren ’70 neemt het aandeel van het gewonnen zeezand in België in de totale zandproductie steeds toe. Dit zand wordt enerzijds aangewend in de bouwsector en anderzijds gebruikt voor de bescherming van de Belgische kust. Gezien zeezand in de voorbije dertig jaar gaan behoren is tot de basisgrondstoffen voor de bouwsector heeft het onbetwistbaar een groot maatschappelijk en economisch belang gekregen in België. Tot op heden wordt ongeveer 3.000.000 ton of 2.000.000 m³ Belgisch zeezand per jaar ontgonnen waarvan meer dan 80% wordt aangewend in de bouwsector. Daarnaast is de uitvoering van zandsuppleties (opspuitingen) vandaag de belangrijkste maatregel voor zeewering langs de kust. Met zandsuppleties zorgt men ervoor dat de stranden voldoende breed en hoog zijn om de kust bij zeer zware stormvloeden tegen overstroming te beschermen.
lees meer ...