Agenda

30/10/2020

Studiedag ‘Verdienmodellen in de landbouw’

Nieuwe verdienmodellen in onze landbouw zijn sinds kort een belangrijk onderwerp geworden binnen het socio-economisch onderzoek van ILVO. En wel op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits.

Om een antwoord te kunnen bieden op de huidige maatschappelijke trends dienen sommige landbouwers op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen, die waarde bieden aan de klant, maar ook aan de landbouwer zelf. ILVO nodigt u van harte uit op de Studiedag Verdienmodellen. Heel wat kennis en voorbeelden worden er gedeeld.

lees meer ...

04/12/2020

ILVO Webinar Zuivel en zuivelanalogen

Iedere 2 jaar organiseert ILVO dit seminarie voor de zuivelsector, dit maal online.
We belichten uitdagingen zoals hygiëne, verwerking en labelling, en we vertalen de recentste inzichten van het onderzoek naar de praktijk. We richten ons zowel naar de voedingsindustrie, hoevezuivelverwerkers, technologieaanbieders, adviseurs en beleidsmakers.
lees meer ...