Spuittoestellen

In België zijn alle spuitmachines die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te verdelen keuringsplichtig. Deze keuringsplicht geldt voor ALLE Europese lidstaten (Europese richtlijn 2009/128/EG). Nochtans kan volgens deze richtlijn voor bepaalde types toestellen vrijstelling verkregen worden per lidstaat mits het uitvoeren van een risicoanalyse voor de betrokken toestellen.

In België geldt op dit moment de keuringsplicht voor volgende types spuitmachines: veldspuiten, boom- en wijngaardspuiten, spuitapparatuur in serres, sierteelt, groenonderhoud (bv. golfterreinen, parken, straten...) en bodemontsmettingsmachines.

Niet keuringsplichtig zijn de rugspuiten, zijnde de spuittoestellen die bij normaal gebruik vanwege hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden. Lansspuiten zijn eveneens niet onderhevig aan een periodieke controle. Een lansspuit wordt gedefinieerd als een spuit waarop hoogstens 2 dophouders gemonteerd zijn en waarbij de richting en de oriëntatie van de straal worden bepaald door de bediener. (zie onderstaande links voor fotomateriaal)