Nieuws

Nieuw Ministerieel Besluit van 13/12/2018 jaarlijkse indexering keuringsprijzen. 

Het nieuwe Ministerieel Besluit (MB 13/12/18) met nieuwe keurprijzen (jaarlijkse indexering) werd gepubliceerd BS21/12/18. Deze nieuwe keurprijzen worden toegepast vanaf 01/01/2019.

IPM richtlijnen checklist en bufferzonereglementering stand december 2018.

De Vlaamse IPM richtlijnen checklist verplicht het gebruik van driftreducerende doppen met minimum 50% driftreductie op een standaard spuittoestel in Vlaanderen (enkel voor buitenteelten). De doppenlijst kan U terugvinden in de brochure "Bescherming van het oppervlaktewater bij gebruik van GBM" of op de website van het departement landbouw en visserij (pagina publicaties). Aangezien de keuringswetgeving federale bevoegdheid is zal dit voorlopig NIET nagekeken worden tijdens de keuring van uw spuittoestel !

Voor meer info gelieve U te wenden tot annie.demeyere@lv.vlaanderen.be tel 016/66 61 21 of gsm 0473/83 70 45.

Nieuwe keuringscyclus start vanaf 01/01/2017 (8e cyclus 2017-18-19).

De belangrijkste wijziging is de verplichting van een anti-drup systeem op elk spuittoestel. Toestellen zonder anti-drup systeem zullen vanaf 01/01/2017 onherroepelijk worden afgekeurd! Klik hier voor mogelijke oplossingen voor de aanpassing van uw spuittoestel.

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.