Keuringslocaties

Bekijk onze testcentra in Vlaanderen op onderstaande link: 

KEURINGSLOCATIES

  
Indien u naar een ander testcentrum wenst uitgenodigd te worden, dan kan u dit doorgeven via keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

Vermeld hiervoor wel duidelijk uw naam en volledig adres evenals de correcte omschrijving van het testcentrum (zie kaart testcentra) waar u in de toekomst wenst uitgenodigd te worden.

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.