Aangiftes

Alle aangiftes, verkopen, doorverkopen, buitengebruikstellingen of andere wijzigingen van de toestand van uw spuittoestel(len) kan u via deze pagina doorgeven. Ook dealers en verkopers kunnen deze weg volgen. Selecteer het betreffende document hieronder, druk het af en vul het volledig in en mail het terug naar keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be (inscannen of duidelijke foto nemen).

Eenmaal de aangifte binnen op het secretariaat keuring spuittoestellen ontvangt U van ons automatisch per mail een bewijs van aangifte (DS55) en kan U het toestel voorlopig gebruiken.

U wenst:

Belangrijk is eveneens bij aankoop van een ander (nieuw of tweedehands) toestel, steeds door te geven wat er met uw oude toestel gebeurde!

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.