Publicaties

22.11.2018 - Vakblad Melkveebedrijf

Op zoek naar optimalisatie van jongvee-opfok

ILVO-studiedag ‘Van embryo tot lacterende vaars’ ILVO stelde afgelopen maand de laatste ontwikkelingen in het jongvee-onderzoek voor. Nieuwe ideeën om de jongvee-opfok te verbeteren werden met alle betrokkenen gedeeld.
lees meer ...

10.09.2018 - Drietand magazine

VLAIO-Project JongLeven: Levensproductie van melkvee verbeteren door optimalisatie van de voeding en het management van jongvee in Vlaanderen

De opfokkost is na de voerkost één van de belangrijkste kostposten op een modern melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor het economisch bedrijfsresultaat. Een optimale jongvee-opfok heeft een positief effect op de opfokkosten door vaarzen te laten afkalven op een optimale leeftijd, g...
lees meer ...

10.09.2018 - Landbouwleven

Het optimaliseren van melkverstrekking aan kalveren

Vaarzen die afkalven op een leeftijd van 24 maand leveren een financieel voordeel voor de melkveehouder. Daarnaast zorgt deze efficiënte opfok ook voor minder methaanuitstoot van het jongvee, wat goed is voor het klimaat. Om een afkalfleeftijd van 24 maand te realiseren is een goede opvolging e...
lees meer ...

© JongLeven