Projectbeschrijving

De sector

De primaire doelgroep van dit project zijn de 6658 Vlaamse melkveehouders (FOD economie landbouwtelling 2015). De minordoelgroep is de vleesveesector, de opgebouwde kennis binnen dit project zal ook toepasbaar zijn voor vleesveesector.

De problematiek

Naast de voederkost is de opfokkost één van de belangrijkste kostenposten op een melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor het economisch bedrijfsresultaat. De economisch interessante leeftijd van afkalven is 24 maand. De gemiddelde afkalfleeftijd van melkveevaarzen in Vlaanderen is momenteel 26 maand. Het verkorten van de opfokperiode en het verbeteren van de opfok kan zorgen voor:

  • een snellere terugverdientijd van de investering
  • een lagere voerkost omdat minder jongvee nodig is
  • een hogere levensproductie in het productieve leven
  • een hogere langleefbaarheid door gezonde opfok

Dit project zal de veehouder duidelijke handvaten aanreiken om de jongvee-opfok te verbeteren.

De projectaanpak

Projectaanpak


Doelstelling 1:
Opstellen van het ideale groeitraject en het identificeren van de kritische controlepunten tijdens de opfok van vaarskalveren.

Doelstelling 2: Aanwijzen van cruciale voedingsfactoren tijdens de eerste levensmaanden op de pensontwikkeling, penswerking en voederefficiëntie.

Doelstelling 3: Opstellen van protocollen rondom de aspecten bioveiligheid & hygiëne management, biestmanagement en melkmanagement voor een optimale gezondheid.

Doelstelling 4: Opstellen van geactualiseerde praktische gids over de voederopname, energie-, eiwit-, mineralen- en vitaminenbehoefte van melkveevaarzen tijdens de opfok

Via het Kenniscentrum JongLeven zal de opgebouwde kennis binnen dit project verspreid en toegepast worden aan de hand van de publicaties, workshops en studiedagen.

De valorisatie

Kennis bundelen en verspreiden via website, wetenschappelijke en vulgariserende publicaties

Ontwikkelen van online praktijktools en de implementatie faciliteren

Kennis verspreiden en overdragen via studiedagen, workshops en discussiegroepen

Projectduur

1 januari 2018 – 31 december 2023

© JongLeven