Kenniscentrum JongLeven

Het kenniscentrum JongLeven brengt de opgebouwde kennis binnen dit project op een toegankelijke manier samen. Om deze informatie vlot ter beschikking te stellen van de Vlaamse rundveesector wordt nauw samengewerkt met het Rundveeloket.

Naar het Kenniscentrum JongLeven

 

Kenniscentrum

 

© JongLeven