Onze troeven

Binnen ILVO zijn meer dan 600 personeelsleden tewerkgesteld waaronder meer dan een derde onderzoekers. ILVO beschikt over circa 200 ha proefvelden, 15.000 m2 serres en proefstallen voor de verschillende soorten landbouwdieren. Er zijn diverse analyse- en detectielabo’s, een diagnosecentrum en geaccrediteerde labo’s voor planten, veevoeders, spuittechnieken, voeding en GGO’s. ILVO beschikt voor het klimaatonderzoek onder andere over rainoutshelters, accomodatie en apparatuur om emissies op dier- en stalniveau te meten, composteersite, ....

Daarnaast zet ILVO in op multi- en transdisciplinair onderzoek met zowel academische als industriële partners, onderhoudt het nauwe contacten met andere onderzoekscentra en overheden en staat het garant voor hooggespecialiseerde dienstverlening aan de verschillende agro- en visserijsectoren.

© Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)