Landschap

Klimaatslimme landbouw
Bodem
Dierlijke productie
Energie
Landschap
Mariene omgeving
Plantaardige productie

Ongeveer 45 procentPrioritising land to be preserved for agriculture: A context-specific value tree. / Kerselaers, Eva; Rogge, Elke; Dessein, Joost; Lauwers, Ludwig; Van Huylenbroeck, Guido. In: Land Use Policy, Vol. 28, No. 1, 01.01.2011, p. 219-226. van het gehele Vlaamse territorium of 60 procentPrioritising land to be preserved for agriculture: A context-specific value tree. / Kerselaers, Eva; Rogge, Elke; Dessein, Joost; Lauwers, Ludwig; Van Huylenbroeck, Guido. In: Land Use Policy, Vol. 28, No. 1, 01.01.2011, p. 219-226. van de open ruimte wordt gebruikt voor landbouw. Een duurzaam beheer van deze gronden -en de bodems in het bijzonder- is een essentieel onderdeel van een klimaatslim Vlaanderen.

Verder voert ILVO ook onderzoek naar het klimaatbestendig inrichten van de open ruimte, onder meer in het kader van de toename aan overstromingen, toekomstige langdurige droogteperiodes, stijgende vraag naar verkoeling en andere klimaatuitdagingen. Het ILVO werkt aan visievorming omtrent de rol van de landbouw bij de uitbouw van klimaatbestendige landschappen en de creatie van landbouw-klimaatbuffersDe effecten van klimaatverandering kunnen worden opgevangen door landschappen in te richten als zogenaamde klimaatbuffers. Naast natuurgebieden kunnen ook landbouwlandschappen als klimaatbuffers fungeren. in het bijzonder.

De uitbouw, de financiering, het beheer en het onderhoud van zo'n klimaatbestendig Vlaanderen - met een bijzondere rol voor de landbouw - is een complex beleidsvraagstuk. Allereerst zijn hierbij veel en uiteenlopende overheidsdomeinen betrokken; water, landschap, ruimtelijke planning, natuur en landbouw. Daarnaast vergt de uitbouw van een klimaatbestendig landschap om input en medewerking van diverse private actoren (burgers en bedrijven) en landbouwers in het bijzonder.

Projecten in het thema ‘landschap’

 • Hoe kunnen we de landbouwgronden beter wapenen tegen overstromingen en droogtes?
  WATER-LAND-SCHAP
 • Hoe kan de landbouwruimte bijdragen aan een klimaatbestendig Vlaanderen?
  PhD Jeroen De Waegemaeker
 • Hoe dragen bomen op akkers bij aan de klimaatadaptatie?
  Agroforestry, FARMLIFE
 • Hoe kunnen we een breed debat over een klimaatbestendige open ruimte in Vlaanderen opzetten?
  RECOMS
 • Wat zijn 'blauwe klimaatdiensten' en hoe kunnen ze verder ontwikkeld worden?
  Manifest voor een Productief Landschap, PPPL eindbrochure
© Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK)