Home

In 2008 namen wij afscheid van de TAD Agriconstruct. Relevante informatie kan u nog steeds vinden via het menu, ook alle tijdschriften kunnen nog aangevraagd worden via Elsy De Schamphelaere.

Uiteraard kan u nog steeds bij ILVO-Agrotechniek terecht voor wetenschappelijke informatie en innovatieve ontwikkelingen:

 • u weet dat innovatie een toegevoegde waarde voor uw bedrijf creëert?
 • u hebt een innovatief idee? U wilt de slaagkansen van uw innovatie vergroten maar
  • u hebt geen uitgebreide R&D – ervaring,
  • u wilt ondersteuning bij de technische beschrijving van uw project,
  • u beschikt niet over de juiste infrastructuur en meetapparatuur,
  • u wilt maximaal kennis en competenties integreren in uw project,
  • u hebt een gebrek aan tijd om het project volledig zelf uit te voeren?

De kracht van velen is de kennis die ze delenBij deze uitdaging biedt de groep Technologie & Voeding - Agrotechniek van het ILVO een meerwaarde voor uw bedrijf.

Weinig Vlaamse bedrijven actief in “Agricultural Engineering” kunnen beschikken over een eigen O&O afdeling terwijl Onderzoek en ontwikkeling net tot de kerntaken van Agrotechniek behoren.

Agrotechniek heeft, in samenwerking met bedrijven, een sterke ervaring in het ontwikkelen en aanpassen van machines opgebouwd. Dit heeft tot interessante concepten, prototypes en realisaties geleid. Onze grondige kennis van de werkelijke praktijkomstandigheden vormen een gewaardeerde troef bij het ontwerpen en evalueren van deze prototypes. We stellen dan ook graag onze expertise ter beschikking van Vlaamse bedrijven werken binnen niche markten waar geen kant en klare oplossingen bestaan of die voor een uitdagend innovatief probleem een studie en/of uitgewerkte oplossing wensen.

Contactpersoon: Jürgen Vangeyte


 

Doelstellingen

De activiteiten van de dienst richtten zich naar de totale problematiek van de duurzame landbouw waarin zowel aspecten van bouwmaterialen, bouwsystemen, stalconcepten, stalinrichting, klimatisatieregeling en dierenwelzijn werden behandeld.

De hoofddoelstelling van de dienst was informatie en advies te verlenen betreffende agrarische bouwtechnische problemen en dit voornamelijk op de volgende drie vlakken:

 • het duurzaam gebruik van bouwmaterialen in de landbouw,
 • het ontwikkelen en toepassen van emissiearme stalconcepten in de veehouderij,
 • aanpassing van stalinrichting in functie van de zich wijzigende dierenwelzijnswetgeving

De adviseerdienst stelde zich dan ook tot doel de landbouwers, de stallenbouwers en de producenten van bouwmaterialen goed voor te bereiden op deze nieuwe uitdagingen.

© Merelbeke 2011 - Deze TAD werd gerealiseerd met de financiële steun van IWT-Vlaanderen: Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
Mail vragen en opmerkingen over de AgriCONSTRUCT-website naar: TV115
De overname van foto's of figuren is toegestaan na voorafgaande goedkeuring en mits bronvermelding (vb. Bron: AgriCONSTRUCT). Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.