Spuittoestellen onderworpen aan keuring

Vuistregel:Van zodra 1 dop vast gemonteerd zit op het toestel en de beweging van de spuitdop(pen) wordt bepaald door de beweging van het toestel dan is het keuringsplichtig.

Veldspuiten

Hardi    Beyne    

Boomgaardspuiten

boomgaardspuiten

Wijbouwspuiten

 

Serrespuiten

verticale serrespuit     

  

Onkruidspuiten (Vuilspuiten)

  
       

Gietbomen

      

Vaste opstellingen (kiemremmers op transportband,...)

Fogger en LVM

Rijenspuit

afgeschermde rijenspuit    niet afgeschermde rijenspuit
                    Afgeschermd                                            Niet afgeschermd

Spoorwegspuit-wegenspuit

Quad met spuitboompje

   

Bodemontsmetting

Onkruid-selectieve spuit

onkruid-selectieve spuit

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.