Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Referentiewerking ILVO-T&V uitgebreid met NRL Residuen van Diergeneesmiddelen

Sinds 1 januari 2013 is de Eenheid Technologie en Voeding, in samenwerking met de CER-groep, door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangeduid als Nationaal Referentielaboratorium (NRL) “Residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (EG-Richtlijn 96/23)”.

In een notendop zijn de belangrijkste taken van dit NRL:

  • Het verlenen van wetenschappelijk en technisch advies aan het FAVV, alsook aan de erkende laboratoria
  • Het ontwikkelen, valideren en implementeren van nieuwe analysemethoden en het verbeteren of uitbreiden van bestaande methoden
  • Deelname aan de workshops en de ringtesten die door de Europese Referentie Laboratoria (EU-RLs) georganiseerd worden
  • Het verspreiden van de informatie bekomen van de EU-RLs en internationale congressen naar het FAVV en de erkende laboratoria
  • Het organiseren van opleidingen voor het FAVV en de erkende laboratoria
  • Het organiseren van ringtesten voor de erkende laboratoria

Contactpersonen: Sigrid.Ooghe@ilvo.vlaanderen.be (coördinator), Wim.Reybroeck@ilvo.vlaanderen.be (screeningsmethoden) & Els.Daeseleire@ilvo.vlaanderen.be (bevestigingsmethoden)