Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Netwerken aan welzijn. Een gecoördineerd Europees dierenwelzijnsnetwerk.

Verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn worden niet altijd en overal even goed nageleefd. Via deelname aan het EUWelNet- pilootproject wil ILVO meehelpen om dit te verbeteren. Dat kan o.a. door een betere kennisdeling en –overdracht gestuurd vanuit een nieuw Europees netwerk van experts.

Aan het Europese pilootproject EUWelNet werken 26 partners uit 16 verschillende landen mee, om de vier hoofddoelstellingen inzake dierenwelzijn te realiseren. Het project wil (1) een netwerk van experts ter zake opzetten zetten, om (2) zo de pijnpunten in de naleving van Europese regelgeving rond dierenwelzijn te identificeren, om (3) de verschillende soorten van kennisoverdracht te testen welke leiden tot de betere naleving van de regelgeving en om (4) ten slotte de haalbaarheid en mogelijke voorwaarden voor een Europees dierenwelzijnsnetwerk te onderzoeken.

Per doelstelling is er een werkpakket opgesteld. ILVO werkt mee aan het derde werkpakket: het testen van verschillende methodes van kennisoverdracht. We focussen op de onderwerpen bezettingsgraad voor vleeskippen, het knippen van staarten en omgevingsverrijking voor vleesvarkens en groepshuisvesting voor zeugen. De onderzochte kennisoverdracht betreft zowel officiële inspecteurs die de naleving van de welzijnswetgeving controleren, als de houders van de dieren. Per onderwerp gebruiken we een andere methode van kennisoverdracht, zodat we de effectiviteit kunnen vergelijken en evalueren. Daarnaast werken wij ook mee aan een deel van het vierde werkpakket: de identificatie van de spelers op het gebied van dierenwelzijn, in ons geval in België.

We stellen vast dat verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn niet altijd en overal even goed worden nageleefd. Dit leidt tot situaties waarin het welzijn van dieren niet optimaal is. Het EUWelNet-project beoogt een meer performante kennisdeling binnen Europa door het dierenwelzijnsnetwerk. De tere plekken in de naleving van de wetgeving worden blootgelegd en er wordt geremedieerd. Zo moet het algemeen Europees niveau van dierenwelzijn stijgen door de globale aanpak van dit project.

Project: EUWelNet (Coordinated European Animal Welfare Network)
Financiering: DG SANCO (EU)
Looptijd: december 2012 –december 2013
Samenwerking: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health (SLU), Cardiff University (CU), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen UR (DLO), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), University of Bristol (UOB), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), University of Veterinary Medicine Vienna (VMU Vienna), Wageningen University, Department of Social Sciences (WU), Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (IASP), The University of Reading (UREAD), Università degli Studi di Parma (UNIPR), Groupe ISA Lille (ISA Lille), Universität Kassel (UNI KASSEL), IFIP –INSTITUT DU PORC (IFIP), Institut de l’Elevage (IDELE), Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA), Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară a banatului timişoara (USAMVBT), Szent István University (SZIE), Institute of Animal Biochemistry and Genetics of the Slovak Academy of Sciences (IABG), University of Thessaly (UTH), Eesti Maaülikool (EMÜ), Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), University of Agriculture in Krakow (UAK)
Contact: lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.befrank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be
www.euwelnet.eu