Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

Een opsteker voor azalea. Aanzienlijke verbetering van bloeikwaliteit na 4 jaar onderzoek

Bij ILVO en een aantal partners liep een intensief onderzoek naar bloeiregulatie en –kwaliteit bij azalea. De resultaten laten de telers toe om de groei van hun planten nog beter bij te sturen en zo de klant een optimale bloei te waarborgen.

Voor een bloeiende potplant als de azalea is een goede bloeikwaliteit uiteraard zeer belangrijk. Niet-optimale bloei, zoals het niet gelijkmatig openen van de bloemknoppen op één plant of het niet verder openen van de bloemknoppen in de huiskamer van de consument, is nefast voor het imago van de azalea als kwaliteitsproduct. De sector moest in 2008 echter steeds meer afrekenen met problemen rond de bloeikwaliteit. Dit project had dan ook als doel de onderliggende oorzaken van deze problematiek te achterhalen. Speelden de gewijzigde teeltomstandigheden van de afgelopen 10 jaar hierin een rol? Was het mogelijk om een charter voor goede teelt op te stellen en zo de kwaliteit weer te verzekeren?

Goede bloei door veel licht in de forcerie Slechte bloei door te weinig licht in de forcerie

In de proefopzetten teelden we azalea's onder verschillende omstandigheden. In elk experiment lag de nadruk op een bepaalde teeltfase (knopaanleg, dormantie, openbloeien). De proefobjecten werden bestudeerd via een multi-disciplinaire onderzoeksaanpak. Enerzijds beoordeelden we de uitbloei van de planten steeds door bloemknoptellingen. Anderzijds werd de fysiologische toestand van de planten vergeleken op verschillende momenten tijdens de teelt, onder andere door bepaling van de suikerreserves. Tenslotte werd ook de expressie van een aantal sleutelgenen bepaald in de verschillende fases. De combinatie van al deze resultaten toonde aan hoe bepaalde teelthandelingen de bloei van de planten beïnvloedde.

De resultaten van het project tonen aan dat er twee factoren zijn die een grote impact kunnen hebben op de bloeikwaliteit. Enerzijds is het is van groot belang dat na de knopaanleg de planten op het juiste moment (te bepalen aan de hand van het stadium van bloemknopdifferentiatie) in de koelkast bewaard worden bij 7°C om de knoprust te doorbreken. Afhankelijk van de cultivar zijn hiervoor 4 tot 10 weken nodig. Anderzijds speelt ook het suikermetabolisme een grote rol. De planten moeten de nodige zetmeelreserves hebben om het openen van de bloemknoppen aan te sturen. De aanwezigheid van voldoende licht tijdens de forcerie is hiervoor van cruciaal belang. Het is tijdens deze fase dat de zetmeelreserves opgebouwd worden om een goede bloei in de (donkerdere) huiskamers toe te laten. Dit is zowel genetisch als fysiologisch aangetoond tijdens dit project. Deze resultaten bieden de telers de mogelijkheid om de teelt van hun azalea's bij te sturen met het oog op een verzekerde optimale bloei bij hun klanten. Navraag bij de telers leerde ons dat in de periode waarin vroeger meest problemen optraden, de bloeikwaliteit met 95% verbeterd is.

Project: Bloeiregulatie en –kwaliteit bij azalea: interactie tussen genetische, fysiologische en teeltgebonden factoren
Financiering: IWT – Contractueel Landbouwkundig Onderzoek
Looptijd: september 2008 – september 2012
Samenwerking: Vakgroep Plantaardige Productie – In vitro biologie en Tuinbouw – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent), Proefcentrum voor Sierteelt (projectcoördinator)
Contact: Ellen.dekeyser@ilvo.Vlaanderen.be