Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

Woekeren met energie in land- en tuinbouw. Besparing en productie van energie: de voorbije twee jaar als leerschool

De afgelopen twee jaar heeft ILVO intensief deelgenomen aan het project Energiebewust Boeren. Nieuwe kennis bij onze onderzoekers kwam daardoor ter beschikking van de sector voor energiebewust werken op maat van de individuele landbouwer.

De Vlaamse praktijkcentra en ILVO hebben heel wat kennis en expertise in huis rond energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen in de land- en tuinbouw. Maar omdat deze kennis versnipperd aanwezig is, hebben zij de handen in elkaar geslagen om hun kennis te bundelen en te verruimen met elkaars inzichten. Zo kunnen zij samen de land- en tuinbouwers informeren en begeleiden bij de toepassing van innovaties in dit verband. Op die manier is er ook ondersteuning voor de familiale bedrijven die vaak de nodige vaardigheden en capaciteiten missen om dit op eigen houtje te doen. Een belangrijke randvoorwaarde bij de voorgestelde innovaties is dat zij ook de kosten van de bedrijfsvoering drukken.

Enbebo luchtwassers Enbebo miscanthusoogst

De projectpartners verruimden hun eigen kennis via energie-academies waar experten thema’s kwamen toelichten. Op basis van de aanwezige kennis werden demonstraties en workshops gehouden voor een heel specifiek doelpubliek, o.a. akkerbouwers, varkenshouders, melkveehouders, pluimveehouders, siertelers, enz. Dat gebeurde op verschillende locaties om zoveel mogelijk spelers te bereiken. Glastuinbouwers werden bovendien individueel gecoacht op het bedrijf voor bepaalde innovatietrajecten. Naast demo’s en workshops werd de website www.enerpedia.be verder uitgebouwd als gezamenlijk communicatie- en informatiekanaal met en voor de sector. Deze site blijft ook na het einde van het project de basis voor verspreiding van kennis rond energie op maat van de individuele landbouwer.

Concreet heeft ILVO de voorbije twee jaar meegewerkt aan het project Energiebewust Boeren. In die periode heeft de eenheid Plant de landbouwsector vertrouwd gemaakt met de teelt en verwerking van Miscanthus en energiemaïs. Tijdens de loop van het project hebben we het areaal van Miscanthus in Vlaanderen zien stijgen van een ca. 5 ha naar ca. 40 ha eind 2012. Miscanthus wordt voornamelijk gebruikt als alternatief voor stookolie bij het verwarmen van de stallen. Vergelijkende rassenproeven met energiemaïs leverden veel objectieve informatie over methaanopbrengst bij vergisting. De collega’s van de eenheid Technologie en Voeding hebben dan weer becijferd hoeveel energie er bespaard kan worden door zuinig te ventileren in de stal. Zij hebben als eersten het meerverbruik van luchtwassers gemeten wanneer deze door opgehoopt vuil op energetisch vlak niet meer op hun best presteren. Een handige online-rekentool om zelf energiebesparende maatregelen door te rekenen alvorens deze toe te passen, is binnenkort te vinden op de Enerpedia website.

Project: ENBEBO (Energiebewust boeren)
Financiering: Interregiofonds Europa: Interreg IV – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Cleantech)
Looptijd: maart 2010 – oktober 2012
Samenwerking: Inagro, Proefstation voor de Groenteelt (PSKW), Westvlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten (WPIG), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Hooibeekhoeve, Proefbedrijf voor de Veehouderij (PV), PIBO-Campus, Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW)
Contact: Veerle.Vanlinden@ilvo.vlaanderen.be, Hilde.Muylle@ilvo.vlaanderen.be, Alex.Devliegher@ilvo.vlaanderen.be 
Meer info: www.enerpedia.be