Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

VALDUVIS: een faire prijs voor duurzame vis? Duurzaam gevangen Belgische vis naar waarde schatten

Het VALDUVIS-project van ILVO-Visserij beoogt een betere bepaling en zichtbaarheid van de duurzaamheid van de Belgische vis. Dat kan een duurzamere vloot en de mogelijkheid tot een betere visprijs stimuleren.

ValduvisHoe duurzaam is de vis op ons bord? Waar en hoe is hij gevangen? Hoe is het gesteld met het visbestand in dit gebied? Komen tijdens het vissen ook kwetsbare of beschermde soorten in de netten terecht? Het antwoord op deze vragen moeten we in de meeste gevallen schuldig blijven. De bewuste consument beroept zich op diverse viswijzers en ecolabels bij de aankoop van vis en zeevruchten. In de praktijk is de bruikbaarheid van deze viswijzers echter beperkt door onvoldoende informatie over het vangstgebied of de vangstmethode op de verpakking. Deze gebrekkige communicatie is niet te wijten aan nalatigheid van de handel, maar is simpelweg het gevolg van het ontbreken van deze informatie doorheen de hele productieketen. Daarom werkt het ILVO aan een systeem om ecologische, sociale en economische duurzaamheid van Belgische vis te bepalen en vervolgens zichtbaar te maken naar de handel toe.

Het VALDUVIS-project (Valorisatie van Duurzaam gevangen Vis) wil de duurzaamheid van Belgische vis bepalen én zichtbaar maken voor de eerstelijnsaankoop (aankoop in de visveiling). Hiertoe worden per vistrip en per vissoort indicatoren voor duurzaamheid berekend die op de veilklok worden weergegeven in de vorm van een duurzaamheidsster. Met behulp van het VALDUVIS-informatiesysteem kan de markt zich gaan differentiëren en kan duurzame vis worden gevaloriseerd. Reders die overschakelen op duurzamere vangstmethodes krijgen vandaag zelden een meerprijs voor hun vis. Indien een meerprijs voor duurzame vis kan worden gegarandeerd, ontstaat een economische drijfveer die de investeringsdrempel om over te schakelen kan wegnemen. Op die manier stimuleert VALDUVIS dus ook de overgang naar een duurzame Belgische visserijvloot.

Project: VALDUVIS (Valorisatie van Duurzaam gevangen VIS)
Financiering: Financiële steun voor het VALDUVIS-project wordt verleend door het Europees Visserijfonds (As4 - duurzame ontwikkeling van visserijgebieden). Cofinanciering door de Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen en ILVO.
Looptijd: juli 2012 - oktober 2014
Samenwerking: Het project kadert binnen de cel voor socio-economisch visserijonderzoek (VISEO), een samenwerking tussen de ILVO-eenheden Visserij en Aquatische Productie en Landbouw en Maatschappij.
Contact: kim.sys@ilvo.vlaanderen.be, arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be