Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf november 2012

Varkensvlees met een geurtje? Alternatieven voor onverdoofde castratie van beerbiggen

De omschakeling naar een alternatieve methode voor onverdoofde castratie is een zoektocht naar een methode die beter is voor het dierenwelzijn, een goed eindproduct garandeert voor de consument, maar daarnaast ook praktisch en economisch haalbaar is voor de boer.

BeerbiggenBerengeur is een onaangename geur, die kan optreden bij de verhitting van vlees van intacte beren. De kleinhandel wil dergelijk vlees niet onder de neus van de consument schuiven en en wil dus liever geen vlees van intacte beren verkopen. Daarom werden alle beerbiggen in het verleden gecastreerd, een pijnlijke ingreep die uitgevoerd werd zonder verdoving. Een alternatieve methode moet echter wel praktisch en economisch haalbaar zijn voor de varkenshouder. Verder dient het ook onder praktijkomstandigheden een verbetering te zijn voor het dier, en tenslotte moet de eindkwaliteit van het varken goed zijn.

Een dergelijk alternatief moet bovendien wettelijk toegelaten zijn en de afzet moet gegarandeerd zijn. In een grootschalige studie werden vijf behandelingen voor deze verschillende criteria geëvalueerd op 20 varkensbedrijven, met telkens 120 mannelijke varkens per behandeling. De pijn tijdens de castratie kan beperkt of vermeden worden door de ingreep niet meer uit te voeren of bij uitvoering gebruik te maken van pijnbestrijding of onder verdoving.

  • Castratie zonder verdoving (controlebehandeling)
  • Castratie met pijnbestrijding (injectie van Metacam® 15 minuten vóór de castratie)
  • Castratie met CO2-verdoving (tot op heden niet wettelijk toegestaan)
  • Immunocastratie of vaccinatie tegen berengeur (twee injecties met Improvac®)
  • Afmesten van intacte beren

De verschillende alternatieven bleken mits de nodige ondersteuning (vnl. bij de opstart) praktisch haalbaar te zijn op de praktijkbedrijven. De afzetmogelijkheden van intacte beren en immunocastraten zijn tot op heden beperkt. Voor de intacte beren speelt het gebrek aan een objectieve detectiemethode voor berengeur aan de slachtlijn wellicht een belangrijke rol. Varkenshouders die geen overeenkomst hebben met hun slachthuis krijgen een minprijs van € 12,5 per beer/immunocastraat. Daarnaast is het ook belangrijk dat er geen nieuwe problemen ontstaan op vlak van dierenwelzijn. Literatuur geeft aan dat intacte beren meer seksueel en agressief gedrag vertonen dan bargen en immunocastraten. Gedragsobservaties op het einde van de afmest bevestigden deze resultaten. De ernst van de huidverwondingen en pootproblemen ten gevolge van dit gedrag werden echter als licht geëvalueerd. Ernstige verwondingen kwamen dus niet voor. Tot slot werd ook een inschatting gemaakt van de prevalentie van berengeur op de bedrijven. Drie procent van de intacte beren vertoonden sterke berengeur, bargen en immunocastraten vertoonden geen berengeur. De prevalentie van berengeur varieerde wel sterk van bedrijf tot bedrijf.

Project: CASPRAK - Vergelijkende studie op praktijkbedrijven van op korte termijn implementeerbare alternatieven voor het onverdoofd chirurgisch castreren van beerbiggen
Financiëring: Vlaamse overheid, ILVO, Boerenbond, VLAM, Belpork
Looptijd: december 2008 – mei 2012
Samenwerking: hoofdcontractant: ILVO-Dier, medecontractanten: zoötechnisch Centrum (K.U.Leuven) en ILVO-L&M
Eindverslag: ILVO-mededeling nr 112 (pdf)
Contact: Marijke Aluwé