Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf januari 2015

Cosmetica en huisdiervoeding uit visresten? Het valoriseren van reststromen uit de visserij en visverwerkende industrie.

Zowel de visserijsector als de visverwerkende sector staan voor de uitdaging om reststromen zo goed mogelijk te gaan benutten. Om mogelijkheden, knelpunten en opportuniteiten voor beide sectoren op te sporen, gaat ILVO binnen een multidisciplinair consortium stapsgewijs te werk. Via het in kaart brengen van de restromen, het opsporen van waardevolle componenten, het kleinschalig uitwerken van enkele restromen en socio-economische analyses worden concrete verwerkingsmogelijkheden onderzocht ten behoeve van de sector. Bovendien kunnen beleidsondersteunende adviezen met betrekking tot maximale valorisatie worden aangereikt.

valorevisDe Vlaamse visserijsector beoefent een gemengde visserij met visserijmethodes die nog te weinig selectief zijn en creëert zo reststromen die in de toekomst met de komende aanlandingsplicht nog zullen toenemen. Vandaar de noodzaak om deze reststromen zo goed als mogelijk te valoriseren. Ook de visverwerkende industrie zit met reststromen die op een gelijkaardige manier dienen gevaloriseerd te worden. In dit project wordt een maximale samenwerking en afstemming nagestreefd tussen de visserij en de visverwerkende industrie om hun reststromen te valoriseren. Ook het beleid moet mee evolueren met het streven naar valorisatie van reststromen. Daarom worden binnen het project alle relevante beleids- en wetteksten gesynthetiseerd in functie van bijvangst, aanlandplicht en het mogelijke gebruik ervan.

Voor het in kaart brengen van de reststromen uit visserij en uit de vishandel- en verwerking wordt een beroep gedaan op de resultaten van voorafgaande en nog lopende ILVO projecten GENESYS en BETERVIS. Op basis van deze gegevens worden de belangrijkste, meest voorkomende en veelbelovende reststromen geselecteerd voor verdere analyse. Die analyse omvat een zoektocht naar en kwantificering van waardevolle componenten, zoals bijvoorbeeld chitosan in schalen van garnaal. Tegelijkertijd worden de noden en interesses (nutriënten, volumes, aanlevervormen, termijnen, veiligheid,…) van zowel de voedings- en diervoederindustrie als de cosmetica sector nagegaan. Valorisatiemogelijkheden voor humane voeding (bouillons, smaakversterkers, sauzen,…), diervoeding (bv. niche producten voor hobby dieren) en de cosmeticasector worden onderzocht. Een beperkt aantal valorisatieopties worden verder uitwerkt op laboschaal. Er wordt eveneens onderzoek verricht naar verlengde houdbaarheid van de visrestproducten aangezien dit voor de meeste valorisatiepistes van cruciaal belang is. Ook het opmaken van een kostenanalyse voor de uitgewerkte valorisatiepistes hoort bij het takenpakket. Socio-economische analyses zijn essentieel, want het is cruciaal dat de opportuniteiten in de verwerking van restromen uit de visserij die tijdens deze studie worden blootgelegd, een financiële meerwaarde creëren, enerzijds voor de vissers, en anderzijds voor de verwerkende industrie. Ter ondersteuning van de socio-economische analyse is het eveneens belangrijk om de financiële consequenties te bepalen van de aanlandverplichting van de eerder geïdentificeerde restromen uit de visserij.

Dit project zal identificeren welke reststromen de meest interessante zijn om te valoriseren (kwantitatief en nutritioneel) en welke valorisatiemogelijkheden hiervoor het best geschikt zijn (financieel, logistiek, houdbaarheid,…). Daarnaast biedt dit project een stappenplan en een lijst van op te volgen parameters zodat bedrijven een leidraad hebben om reststromen te valoriseren.

Project: VALOREVIS
Financiering: De Europese Commissie (EVF – Europees Visserijfonds), De Vlaamse Overheid (FIVA – Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector)
Looptijd: 01/05/2014 – 31/08/2015
Samenwerking: VIVES; KULAK; UGent Campus Kortrijk; eCOAST
Links: www.ilvogenesys.be, www.foodpilot.be/
Contact: Els Vanderperren, Geertrui Vlaemynck, Mike van 't Land