ILVO Nieuwsgolf oktober 2014

Nu de herfst in het land is, maken we met deze Nieuwsgolf de balans op van een mooie en wetenschappelijk productieve zomer. Suikersiroop zónder toxines voor onze honingbijen, efficiënt boerderijmanagement, meer dierenwelzijn, vernieuwende technieken in de voedselproductie en plantenveredeling, én een nieuwe melkveestal die kansen biedt voor hoogstaand toekomstig onderzoek. Dat belooft!

Nieuw onderzoek

charcuterieIs de kwaliteit van charcuterie objectief te beoordelen? Snellere, betere en efficiëntere productontwikkeling en voorspelling van de consumentenappreciatie voor een breed gamma vleesproducten.
Door sensorische en analytische kenmerken van traditionele en nieuwe charcuterieproducten samen te analyseren en te modelleren zal een objectief beoordelingssysteem voor charcuterie worden ontwikkeld. Dit systeem zal uiteindelijk het imago van de Belgische charcuterieproducten helpen bevorderen en versterken.

sierbomen als compacte cultivarsSierbomen als compacte cultivars. Kunnen alternatieve in vitro veredelingstechnieken siertelers helpen om aan de vraag naar compactere containerplanten te voldoen?
Om siertelers competitief te houden op de nationale en internationale markt moet er ingezet worden op veredeling van sierbomen tot compacte en attractieve containerplanten. Met dat doel zullen drie alternatieve veredelingsstrategieën worden toegepast op houtachtige siergewassen.

Resultaten

bijenHoningbijen veilig voeden. Toxiciteit en vorming van HMF in bijenvoeding.
Na het oogsten van de honing worden honingbijen vaak door de imkers bijgevoederd met suikersiroop ter vervanging van de geoogste honing die diende als voedselvoorraad voor de winter. Onder bepaalde bewaaromstandigheden kunnen zich in de siroop echter toxische stoffen zoals hydroxymethylfurfural (HMF) gaan ontwikkelen, en dat kan nefaste gevolgen hebben voor de bijen. Verschillende bijenexperten bundelden hun krachten en onderzochten via experimenten de oorzaken van HMF-vorming en de acute en chronische gevolgen ervan voor honingbijen.

kippen op transportKippen op transport
Wat zijn de problemen bij het transport van vleeskippen en hoe kan je het welzijn van de kippen meten? Binnen het project WELLTRANS wordt een praktische methodiek ontwikkeld om het welzijn van vleeskippen te evalueren, worden de problemen bij transport geïdentificeerd en worden mogelijke aanpassingen aan het transport getest op vlak van dierenwelzijn en kosten-baten verhouding.

varkenBeer op het bord. Consumentenacceptatie van vlees van niet-chirurgisch gecastreerde varkens in EU en niet-EU landen.
In 2018 zal er een einde komen aan het onverdoofd chirurgisch castreren van biggen, en kan er vlees met berengeur op de markt komen. ILVO werkte mee aan een Europese studie om, met gelijke metingen in zeven landen, te bepalen tot welke grens de (Europese) consument varkensvlees-met-berengeur accepteert. Ook gingen we na welke andere factoren (naast smaak) een rol spelen in de houding van de consument ten opzichte van de alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie.

melkkenMet de neus op de kengetallen. Hoe cijfers helpen bij een optimale bedrijfsvoering in de melkveehouderij.
Het ADLO-project “kengetallen in melkveehouderij” bewijst dat de melkveehouder voor zijn groeiend melkveebedrijf baat heeft bij gerichte kengetallen die helpen om het overzicht te bewaren, de evolutie op te volgen en in te grijpen indien nodig. Een consortium, waarin ook ILVO zetelt, heeft uitgezocht welke kengetallen er het meeste toe doen. In een heldere brochure staan de protocollen uitgelegd (met de basisberekeningen en de ideale streefwaarden). Melkveehouders kunnen voortaan sneller meten, interpreteren en overgaan tot maatregelen.

AramisHet ARAMIS project: risicoanalyse en –beheer in 10 lessen
Wat zijn de bronnen van risico’s op land- en tuinbouwbedrijven? Kunnen we aanknopingspunten vinden voor het beheersen van deze risico’s? Hoe past risicobeheer in bedrijfsstrategieën gericht op meer duurzaamheid?

stengellesies Cylindrocladium buxicolaKen de schimmel...en het slachtoffer. Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium buxicola bij Buxus.
Dit ILVO-onderzoek toont hoe meer kennis over de schimmelpopulatie (genetische diversiteit en epidemiologie) en de ziektegevoeligheid bij Buxus belangrijk zijn voor de beheersing van deze bladvlekkenziekte.

kuikensSterker van "ei af aan". Invloed van maternale transitie van n-3 vetzuren op uitkipping, kuikenkwaliteit en performantie tot de slachtleeftijd.
Bij ILVO loopt een onderzoeksproject ten einde met als doel vleeskippen sterker (gezonder) te maken door in te grijpen op de fase van het ei, meer bepaald door het moederdier anders te voederen.Nieuwtjes