ILVO Nieuwsgolf oktober 2013

Goeie eieren voor je geld. Varkensvlees zonder nare geurtjes tussen de kiezen. Beter voeder in de maïskuil. Vruchtbaar netwerken in de sierteelt. Hete hangijzers in een duurzame fruitteelt. Het zijn allemaal kwesties die onze onderzoekers momenteel bezighouden.

Nieuw onderzoek

leghenLanger moet ook beter zijn. De impact van voeding en management op een verlengde levenscyclus van leghennen en eikwaliteit.
Leghennen die langer kunnen produceren: dat is zowel economisch als qua duurzaamheid een winstpunt. Maar dan moet de kwaliteit van de eieren ook wel op peil blijven. ILVO-onderzoekers gaan nu bekijken hoe dat kan gebeuren.

varkensBerenvlees op je bord? Bedrijfsspecifieke reductie van berengeur bij niet-gecastreerde varkens. 
ILVO anticipeert op de omschakeling in 2018 naar een varkenssector zonder chirurgische castratie van mannelijke biggen (intacte beren). Daarom onderzoeken wij praktische, effectieve en bedrijfsspecifieke strategieën ter reductie van berengeur.

maizeGoed verteerd? Model voor het schatten van de zetmeel- en eiwitafbreekbaarheid van maïs in functie van de inkuilduur. 
ILVO ontwikkelt samen met de Hogeschool Gent een model om de zetmeel- en eiwitkwaliteit van kuilmaïs en CCM te schatten in functie van de inkuilduur.

Resultaten

netwerken sierteeltNetwerken doen werken. Netwerken als katalysator voor innovatie in de sierteelt.
In een onderzoek in samenwerking met UGent wordt bij ILVO de rol van netwerken voor de ontwikkeling en toepassing van innovaties bestudeerd voor een zevental sectoren, waaronder onze sierteelt.

perenoogstDuurzaam met fruit. Bepalende factoren, indicatoren… en hete hangijzers. 
“Duurzaam produceren”, wat betekent dat nu eigenlijk voor een Vlaams Fruitbedrijf? Dit project zocht een antwoord en selecteerde indicatoren.

 

Nieuwtjes