Effecten van de Coronacrisis op de individuele landbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven? ILVO lanceert enquête.


Geregeld brengen de media berichten over de gevolgen van Corona voor de voedselbevoorrading en voor de  landbouwsector: problemen met de oogst, overproductie, de stijgende vraag naar lokale producten, veranderingen in de prijzen, in de verwerking, in de verkoop… Het zijn elementen die terecht komen in het maatschappelijk debat rond landbouw en voedsel.


Maar wat ervaren de boeren en de tuinders en telers momenteel zelf? Welke zijn voor hun bedrijf de positieve en negatieve veranderingen op korte en op middellange termijn? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Welke fenomenen zijn nog niet boven water gekomen?


ILVO start op maandag 27 april 2020 met een grootschalige enquête, om op een wetenschappelijke manier de nodige gegevens en cijfers te verzamelen. Er wordt gepeild naar bedrijfstechnische verschuivingen, en ook naar stress of invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin.


Lees meer over de enquête

Corona? ILVO blijft volledig operationeel

Beste ILVO klant,

Momenteel werkt ongeveer twee derden van onze medewerkers verplicht van thuis. Uiteraard zijn zij telefonisch en digitaal bereikbaar.
Onze laboratoria en alle operationele diensten aan onze klanten blijven ter beschikking. Daarvoor zijn er nieuwe Corona-veilige werkprocedures in voege sinds het begin van de Corona-crisis.
Gelieve contact op te nemen met uw vertrouwde contactpersonen. Meer algemene of nieuwe vragen kan u voorleggen via het algemene ILVO-nummer 09/ 272 25 00 of ilvo@ilvo.vlaanderen.be.
Voor leveringen en bezoeken ter plaatse vragen wij om praktische redenen om ons vooraf telefonisch te contacteren.

Keep safe!

Volg ons op

facebook.com/Instituutvoorlandbouwenvisserij twitter.com/ILVOvlaanderen LinkedIn Abonneren op onze nieuwsbrief?
Schrijf je in!

MSCA individual fellowship hosting offers

Marie Curie ActionsILVO is looking to host experienced researchers at post-doc level in the framework of Marie Sklodowska-Curie or other individual fellowships.

More info


Projecten en onderzoekers


Op zoek naar een project of onderzoeker?

Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

Expertisecentrum Landbouw & Klimaat: www.ilvo.vlaanderen.be/elk
Food Pilot: www.foodpilot.be
Diagnosecentrum voor Planten: www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be
Varkensloket: www.varkensloket.be
Rundveeloket: www.rundveeloket.be
Pluimveeloket: www.pluimveeloket.be
Testwerking eindberen: testwerking.ilvo.be
Agrolink Vlaanderen: www.agrolink-vlaanderen.be
Smart Digital Farming: www.smartdigitalfarming.be
Bio-economie: www.ilvo.vlaanderen.be/bio-economie
PAS-lijst
Belgische rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers: www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst

Meer themawebsites