Overige referentiewerking

Ringtesten zuivelindustrie

Voor de industriële laboratoria worden ringonderzoeken georganiseerd overeenkomstig met de norm ISO 17043.

Ringonderzoek melkkwaliteit voor zuivelindustrie

Contactpersonen

Hadewig Werbrouck, Sigrid Ooghe, Wim Reybroeck


Meer over ringtesten zuivelindustrieAnimal marine laboratory (ANIMALAB)

Het ANIMALAB werkt overeenkomstig de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en dit voor een uiteenlopend gamma aan analyses en matrices.

Contactpersonen

Annemie Schollaert


Meer over ANIMALAB