Actualisatie emissiefactoren Richtlijnenboek Landbouwdieren

In het kader van de referentietaken van het ILVO voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) werd de opdracht gegeven een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen in het Richtlijnenboek Landbouwdieren. Op basis van een internationale literatuurstudie werd een evaluatie gemaakt van de huidig gebruikte emissiefactoren in het Richtlijnenboek.

Naar aanleiding van deze studie werd de oude lijst uit het richtlijnenboek gehaald en een nieuwe geactualiseerde lijst afzonderlijk op de website van de dienst Mer geplaatst.
Geactualiseerde lijst met emissiefactoren