Erkende nationale referentielaboratoria (NRL)

Het overschrijden van wettelijke normen kan grote gevolgen hebben voor de producent en de distributie en kan zelfs leiden tot het terugroepen van producten van de markt en het vernietigen ervan. Bovendien leidt het tot imagoverlies dat eveneens gepaard gaat met economisch verlies. De referentiewerking moet de shareholders dan ook in staat stellen om hetzij zelf correcte analyseresultaten af te leveren, hetzij beroep te kunnen doen op correcte analyseresultaten. Bovendien moet de referentiewerking ten goede komen aan juiste inschattingen betreffende de volksgezondheid.

NRL plantengezondheid

Het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor Plantenziekten is een kenniscentrum over quarantaine bacteriën, schimmels, nematoden en insecten. Via uitgebreide participatie in Europese netwerken en projecten wordt de situatie van dichtbij opgevolgd en bestudeerd. Het NRL adviseert het FAVV vanuit de expertise over diagnostiek van de schadelijke organismen en over hun biologie.

NRL plantenziekten

Contactpersonen

Annemie Hoedekie


Meer over NRL plantenziekten


NRL GGO's

ILVO-T&V vormt samen met het WIV (Brussel) en CRA-W (Gembloux) het Belgisch Nationaal Referentielaboratorium voor genetisch gewijzigde organismen (GGO’s).

Inzetten van een moleculaire analyse naar GGO's

Contactpersonen

Isabel Taverniers


Meer over NRL GGO'sNRL van residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Sinds 1 januari 2013 is de Eenheid Technologie en Voeding, in samenwerking met de CER-groep, door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangeduid als Nationaal Referentielaboratorium (NRL) “Residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (EG-Richtlijn 96/23)”.

diergeneesmiddelenkoffer

Contactpersonen

 


Meer over NRL residuen van diergeneesmiddelen


NRL allergenen

ILVO-T&V vormt samen met CER-Groupe (Marloie) het Belgisch Nationaal Referentielaboratorium voor voedselallergenen.

ELISA colorimetrische test voor de bepaling van voedselallergenen

Contactpersonen

Isabel Taverniers


Meer over NRL allergenenNRL watergehalte in pluimvee

ILVO-T&V is erkend als Belgisch Nationaal Referentielaboratorium voor de bepaling van watergehalte in vlees van pluimvee.

NRL watergehalte in pluimveevlees

Contactpersonen

Hadewig Werbrouck


Meer over NRL watergehalte in pluimvee