Referentiewerking

Erkende nationale referentielaboratoria (NRL)

Het overschrijden van wettelijke normen kan grote gevolgen hebben voor de producent en de distributie en kan zelfs leiden tot het terugroepen van producten van de markt en het vernietigen ervan. Bovendien leidt het tot imagoverlies dat eveneens gepaard gaat met economisch verlies. De referentiewerking moet de shareholders dan ook in staat stellen om hetzij zelf correcte analyseresultaten af te leveren, hetzij beroep te kunnen doen op correcte analyseresultaten. Bovendien moet de referentiewerking ten goede komen aan juiste inschattingen betreffende de volksgezondheid.

Meer over erkende nationale referentielaboratoria

Gemandateerde referentiewerking

Meer over gemandateerde referentiewerking

Overige referentiewerking

Meer over overige referentiewerking