Sierteeltcultivars in azalea en boomkwekerij

De nieuwe cultivars die het resultaat zijn van de ILVO veredelingsprogramma's in azalea en houtachtige sierplanten worden gecommercialiseerd via twee coöperatieve telersvennootschappen, namelijk Azanova voor azalea en BEST-select voor de houtachtige siergewassen.

Azalea - AZANOVA

Aiko azanova21 vooruitstrevende azaleatelers bundelden in 2008 hun krachten om samen te investeren in vernieuwing van het azaleasortiment. Ze schenken grote aandacht aan kwaliteit en zoeken steeds naar de meerwaarde voor de consument. Om deze doelstelling te verwezenlijken, werkt Azanova samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), die een jarenlange traditie heeft in de veredeling van azalea's. In 2008 werd Azanova reeds laureaat van de ‘Innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw'. Deze prijs viel hen te beurt omwille van de unieke samenwerking tussen verschillende bedrijven en een openbare onderzoeksinstelling.

Contactpersonen

Johan Van Huylenbroeck

Houtige sierplanten - BEST SELECT

Houtige sierplanten - BEST SELECTBEST-select is een coöperatieve vereniging van een twintigtal Vlaamse sierboomkwekerijbedrijven. De missie van BEST-select is om kwaliteitsvolle nieuwigheden binnen het assortiment van de Vlaamse sierboomkwekerij te ontwikkelen en gezamenlijk op de markt te brengen. De focus ligt op resistente, duurzame cultivars met een attractieve uitstraling, die de consument aanspreken. BEST-select investeert voor dit doel in diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de sierboomkwekerij.
Ondertussen heeft BEST-select reeds 17 cultivars op de markt die gemakkelijk herkenbaar zijn aan hun uniform label. Stuk voor stuk zijn het tuinplanten die zich onderscheiden omwille van hun kwaliteiten. De tandem ILVO - BEST-select staat ook in de toekomst garant voor de kwaliteit van de op de markt gebrachte planten.

Contactpersonen

Johan Van Huylenbroeck