Producten

Landbouwcultivars (ILVO-Seeds)

Uit het veredelingsonderzoek op het ILVO vloeit niet enkel wetenschappelijke kennis maar het resulteert ook in nieuwe cultivars van grassen, klavers, groenbedekkers, kruisbloemige voedergewassen, voederbieten, cichorei en groenten. Meer dan 100 ILVO cultivars hebben kwekersrecht of zijn opgenomen op één of meerdere rassenlijsten. Kwalitatief hoogwaardig basiszaad van deze ILVO cultivars wordt aangeboden aan erkende handelaar-bereiders in binnen- en buitenland het oog op productie en verkoop van gecertificeerd zaaizaad.

Meer over landbouwcultivars

Sierteeltcultivars

De nieuwe cultivars die het resultaat zijn van de ILVO veredelingsprogramma's in azalea en houtachtige sierplanten worden gecommercialiseerd via twee coöperatieve telersvennootschappen, namelijk Azanova voor azalea en BEST-select voor de houtachtige siergewassen.

  • AZALEA - AZANOVA: Azanova commercialiseert de door ILVO ontwikkelde azalea cultivars
  • HOUTACHTIGE SIERPLANTEN - BEST SELECT: BEST-select commercialiseert de door ILVO ontwikkelde houtachtige siergewassen

Meer over sierteeltcultivars

Vers opgepompt zeewater

ILVO - DIER heeft een rechtstreekse pijpleiding naar zee, waardoor het mogelijk is vers zeewater op te pompen. Het opgepompte water wordt via een mechanisch filter overgebracht in een reservoir met een capaciteit van 40000 l en continu in beweging gehouden.

Meer over zeewater

Ongewervelden en vis

ILVO voert heel wat experimenten uit op zee waarbij allerhande mariene organismen worden bemonsterd. In de marge van dit werk kunnen dergelijke organismen levend of geconserveerd meegebracht worden. De timing en hoeveelheden dieren die kunnen toegeleverd worden zijn afhankelijk van de organisatie van het andere werk en van de weersomstandigheden.

Meer over ongewervelden en vis