Visserij, aquacultuur en marien milieu

Een modern visserijbeheer is gebaseerd op degelijke informatie over visbestanden en hun plaats in het ecosysteem, een grondige kennis van de efficiëntie en de effecten van visserijmethodes en inzicht in de socio-economische aspecten van de visserijsector. ILVO voorziet onze overheden met deze informatie. ILVO ondersteunt en adviseert ook de visserijsector en de visserijhandel in hun streven naar duurzaam vissen. Een multidisciplinair wetenschappelijk team met een uitgebreid netwerk wordt bijgestaan door een ervaren visserijtechnisch team dat instaat voor het veldwerk, aan land en op zee. Naast onderzoek in de zeevisserij bouwt ILVO ook de onderzoeksgroep die streeft naar duurzame aquacultuursystemen verder uit. Tegelijkertijd wordt een dienstverlening opgezet die bedrijven, overheden en andere wetenschappelijke instellingen kan ondersteunen in hun wetenschappelijke werk.

Aquacultuur

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in de biologie van mariene kweeksoorten, de structurele en nutritionele vereisten voor de kweek en optimalisatie van kweektechnieken o.a. met betrekking tot infrastructuur, verbeterde voedselconversie, voersamenstelling, waterzuivering, afvalverwerking en –reconversie in polycultuuropstellingen, etc.
De onderzoeksruimten zijn hiervoor uitgerust met diverse tanks en recirculatiesystemen evenals met een rechtstreekse zeewaterleiding.

Mosselkooi SDVO

Contactpersoon

Daan Delbare


Meer over aquacultuurVisserijbiologie

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in het verzamelen van zowel biologische als ecosysteem gegevens in het kader van de biologische adviesvorming ter ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De focus ligt hierbij op de Belgische visserij en zijn beviste soorten en gebieden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan alternatieve visserijtechnieken en de impact op zowel gequoteerde als niet-gequoteerde vissoorten.

Datacollectie

Contactpersoon

Els Torreele


Meer over visserijbiologieOntwerp en testen van vistuig

Ontwerpen van vistuig, maken en testen van schaalmodellen, constructie op ware grootte en evaluatie op zee aan de hand van vangstanalyse, onderwateropnames, trekkrachtmetingen en akoestische opmeting.

pulskor

Contactpersonen

Els Vanderperren


Meer over ontwerp en testen van vistuigDuurzaamheidsbeoordeling

Aan de hand van een internationaal aanvaarde methode, eventueel aangepast aan uw noden, kan een duurzaamheidsscore berekend worden voor elke vissoort die in de winkelrekken belandt.

Duurzaamheidsbeoordeling

Contactpersonen

Arne Kinds


Meer over duurzaamheidsbeoordelingViskwaliteit

De technische dienstverlening van het labo viskwaliteit richt zich tot visverwerkende bedrijven. Door middel van sensorische, fysische en chemische methoden kan de kwaliteit van visserijproducten nagegaan worden.
De technische dienstverlening van het labo viskwaliteit richt zich tot visverwerkende bedrijven. Door middel van sensorische, fysische en chemische methoden kan de kwaliteit van visserijproducten nagegaan worden.

ViskeuringContactpersonen

Karen Bekaert, Daphné Deloof, Johan Robbens, Geertrui Vlaemynck


Meer over viskwaliteitCommunicatie en innovatie in de visserijsector (CIVIS)

Het hoofddoel van het project is het verduurzamen van de zeevisserij. Het middel is een intensievere communicatie, het op gang brengen van innovatie en het overtuigen van het bedrijf van het belang van een “gezonde zee”. Het project is een initiatief van de Rederscentrale en ILVO om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst.

Communicatie en innovatie in de visserijsector (CIVIS)

Contactpersonen

Els Vanderperren

Proefinstallaties voor mariene proeven

Het ILVO beschikt over verscheidene recirculatiesystemen waarin het mogelijk is blootstellingsproeven aan contaminanten of andere stressoren, voederproeven, overlevingstesten, sleepnettesten of innovatieve aquacultuuropstellingen (bvb. waterzuivering) te verrichten.

Contactpersonen

Daan Delbare (kweekfasciliteiten), Johan Robbens (blootstellingsruimte), Kris Hostens (blootstellingsruimte voor niet-chemische stressoren), Hans Polet


Meer over proefinstallaties

Wetenschappelijk duiken

ILVO-Dier heeft een wetenschappelijk duikteam dat kan ingezet worden voor onderzoek in zoetwater of op de Noordzee.

ILVO's wetenschappelijk duikteam

Contactpersonen

Daan Delbare


Meer over wetenschappelijk duiken