Veehouderij

Er worden voederproeven en verteringsproeven met rundvee, varkens en kleinvee uitgevoerd om de voederwaarde van nieuwe of gewijzigde voedermiddelen en bijproducten te bepalen, de efficiëntie van additieven te onderzoeken en het effect op de dierlijke productie en op de kwaliteit van de dierlijke producten na te gaan en dit vooral ten behoeve van de diervoedersector. Ook loopt er onderzoek om via de voeding de gezondheid van hoogproductieve dieren te bevorderen. Verder wordt het effect van de voeding op de uitstoot van mineralen en gassen in het milieu en mogelijke residuen van geneesmiddelen in dierlijke producten onderzocht dit op vraag van de overheid en in het belang van de maatschappij. Daarnaast wordt met gevalideerde methoden het welzijn van landbouwhuisdieren gescoord en worden remediërende maatregelen voor gedrags- en dierenwelzijnsproblemen onderzocht. Tenslotte wordt de veiligheid op land- en tuinbouwbedrijven doorgelicht.

Voederwaardering en voederbewaring

Bepalen en schatten van de voederwaarde van rundveevoeders. Nagaan van het effect van inkuiltechnieken en –additieven op de fermentatiekarakteristieken van kuilvoeders.

Voederwaardering en -bewaring

Contactpersonen

Johan De Boever


Meer over voederwaardering en voederbewaringZoötechnische proeven melkvee

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven met Zwartbonte Holstein koeien.
Agrotechniek: opmeten van spenen en (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon.

Zoötechnische proeven bij melkvee

Contactpersonen

Sam De Campeneere (veehouderij), Stephanie Van Weyenberg (agrotechniek)


Meer over zoötechnische proeven melkveeZoötechnische proeven vleesvee

Voeder- en verteringsproeven met Witblauwe dikbilkoeien en –jongvee.

Zoötechnische proeven bij vleesvee

Contactpersonen

Sam De Campeneere


Meer over zoötechnische proeven vleesveeZoötechnische proeven varkens

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven bij biggen, vleesvarkens, zeugen en beren.
Agrotechniek: opvolgen van dagelijks eet- en drinkpatroon van individuele varkens in groepshuisvesting en het bepalen van de gewichtsverdeling tussen de poten van varkens, beide met het oog op vroegtijdige detectie van problemen met gezondheid en productie.

Zoötechnische proeven bij varkens

Contactpersonen

Sam Millet (veehouderij), Annelies Van Nuffel (Agrotechniek)


Meer over zoötechnische proeven varkensZoötechnische proeven kleinvee

Voeder- en verteringsproeven bij vlees- en legkippen en konijnen.

Zoötechnische proeven bij kleinvee

Contactpersonen

Evelyne Delezie, Saskia Leleu


Meer over zoötechnische proeven kleinveeGedrag en welzijn landbouwdieren

Veehouderij: gedrag en welzijn van de voornaamste landbouwhuisdieren (rund, varken, kip, konijn).
Agrotechniek: (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon en vroegtijdige probleemdetectie bij vleesvarkens door individuele opvolging van het dagelijks eet- en drinkpatroon van dieren in groepshuisvesting en door het bepalen van de gewichtsverdeling tussen de poten van varkens.

Gedrag en welzijn landbouwdieren

Contactpersonen

Frank Tuyttens (veehouderij), Annelies Van Nuffel (agrotechniek)


Meer over gedrag en welzijn landbouwdierenBioanalyse

Wetenschappelijk onderzoek en advies inzake glucocorticoïden zoals cortisol en zijn metabolieten als klassieke, niet-specifieke stresshormonen.

bioanalyse

Contactpersoon

Johan Aerts


Meer over bioanalyseEmissies rundvee

Veehouderij: bepalen van de gasemissies bij melk- en vleesvee.
Agrotechniek: advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).

(Gas)emissies bij rundvee

Contactpersonen

Sam De Campeneere (veehouderij), Nico Peiren (veehouderij), Peter Demeyer (agrotechniek)


Meer over emissies rundveeUitscheidingsproeven pluimvee

Bepalen van de mogelijke aanwezigheid van residuen in gevogeltevlees en eieren.

Uitscheidingsproeven bij pluimvee

Contactpersonen

Evelyne Delezie, Els Daeseleire


Meer over uitscheidingsproeven pluimvee