Food Pilot

ONDERZOEK

De Food Pilot biedt de mogelijkheid om nieuwe concepten te testen in de praktijk of nieuwe producten voor te bereiden alvorens op industriële schaal te produceren. Deze pilootfabriek richt zich in de eerste plaats op bedrijven uit de agro-foodindustrie maar ook op stakeholders (zoals toeleveringsbedrijven, groothandel, distributie, consumentenorganisaties en kennisinstellingen). De contacten met de bedrijven zijn hoofdzakelijk bilateraal en ook financiering via de KMO-portefeuille kan interessant zijn voor enkele bedrijven. Diverse kennisinstellingen zijn betrokken bij het onderzoek in de Food Pilot via allerhande onderzoeksprojecten via Flanders’Food en IWT.

DIENSTVERLENING

Van grondstof tot afgewerkt product

  • Ontvangst en voorbereiding van agro-food producten
  • Preprocessing van ruwe grondstoffen
  • Processing van de grondstoffen
  • Postprocessing tot afgewerkte producten
  • Bijkomende randapparatuur zoals allerlei pompen, opslagtanks, roerwerken en meetapparatuur

Een pluspunt is dat de verschillende toestellen voor de bovenstaande processen veelal verplaatsbaar zijn. Ze kunnen dus in flexibele lijnen worden opgesteld, zodat de klant zijn productieproces volledig kan nabootsen. Bij iedere uitbreiding van de Food Pilot wordt voortdurend aandacht besteed aan de multifunctionaliteit van de toestellen. Op die manier zijn ze flexibel inzetbaar voor de verschillende voedingssectoren.

Kwaliteits- en procesanalyse

Er is analyseapparatuur in het controlelabo van de Food Pilot beschikbaar om snel en accuraat belangrijke analyseparameters te bepalen zoals zuurtegraad, samenstelling (vet, eiwit, koolhydraten, vocht,…), brix-waarden, enz. Voor meer toegepaste fysico-chemische analysen kan men beroep doen op de expertise en apparatuur van het labo Productkwaliteit, zoals o.a. textuuranalyse, deeltjesgrootte, stabiliteitscontrole (Zetapotentiaal en turbiscan). ILVO-T&V beschikt ook over multidisciplinaire laboratoria met gespecialiseerde apparatuur om diepgaandere analyses onder geaccrediteerde omstandigheden uit te voeren.

Wetenschappelijke ondersteuning

Naast de pilootinfrastructuur heeft ILVO-T&V ook wetenschappers, procestechnici en laboranten die kunnen ingeschakeld worden om bepaalde experimenten, pilootproeven of analyses op geproduceerde producten in de pilootfabriek wetenschappelijk te ondersteunen.
Door het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek, relevant voor de Vlaamse voedingssector, werd reeds een brede expertise opgebouwd. Daarnaast zijn er voor de voedingsindustrie eerder al waardevolle pilootinstallaties opgezet in de proeffabriek.

Klanten

De pilootinfrastructuur is beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken ter bevordering van innovatie en kennisverwerving, om nieuwe en/of geoptimaliseerde producten en/of processen te testen en om pilootproducties aan te maken voor marktonderzoek. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor kennisinstellingen. Dit typeert het open karakter van de pilootfabriek. Hierbij kunnen de klanten een beroep doen op ervaren technici die vertrouwd zijn met de aanwezige apparatuur. Daarnaast is het belangrijk te weten dat het mogelijk is om testproducties uit te voeren op confidentiële basis.

Opleidingen

De apparatuur van de Food Pilot is ook zeer geschikt voor opleidingen. Dat geldt zowel voor werknemers uit de agro-food sector (al dan niet via opleidingscentra zoals IPV of VDAB), als voor leerlingen en studenten begeleid door leraars in samenwerking met scholen en hogescholen of universiteiten. De apparatuur is uitgerust met registratiesoftware waardoor een goede controle mogelijk is van de parameters in een productieproces die de kwaliteit van een product bepalen. Bij de opleidingen staat de productkennis centraal en zal beroep worden gedaan op experts.

CONTACT

Katleen Coudijzer, Geert Van Royen, Karen Verstraete, Nathalie Bernaert

Zie website Food Pilot

Video 'De Food Pilot in een oogopslag'

REFERENTIES

  • Functionaliteit van inuline in diverse zuivelproducten
  • Uittesten van allerhande roomijsrecepten o.a. met verlaagd caloriegehalte
  • Suikervervanging door Stevia in allerlei zuivelproducten en chocolade