Plant, teelt en bodem

ILVO beschikt over verschillende laboratoria die uitgerust zijn voor biochemisch, genetische en moleculair karakteriseren van Planten en zijn belagers, bodem en substraat.

Plant, bodem en substraat

Het fysico-chemisch lab voor minerale bodems, potgrond, bodemverbeteraars en gewassen voert chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, en potgrond en bodemverbeterende middelen.

Meting van wateroplosbare suikers in grassen

Contactpersonen

Chris Van Waes


Meer over plant, bodem en substraatDiagnosecentrum voor Planten

In planten-, grond- en waterstalen worden schadelijke organismen voor planten opgespoord en geïdentificeerd. Er is expertise over schadelijke bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten. Ook monsters afkomstig van voorraadgoederen, woningen of opslagplaatsen worden aanvaard.

Tuta absoluta larvae

Contactpersonen

Annemie Hoedekie


Meer over het Diagnosecentrum voor PlantenPloidie-analyse

ILVO voert analyses van ploïdiewaarden en genoomgroottes uit door middel van flow cytometrie. Deze metingen kunnen gebruikt worden ter controle van ploïdiewaarde bij zaadvermeerderde gewassen, analyse van planten na ploïdieverdubbeling met mitose-inhibitoren, voor het karakteriseren van ouderplanten, bij de opvolging van nakomelingen uit interploïdiekruisingen, ….

ploïdie analyse

Contactpersonen

Leen Leus


Meer over ploidie analyseMoleculaire merkers

ILVO-Plant beschikt dankzij opdrachten voor de overheid, UPOV, ISF en CIOPORA over de nodige expertise voor de genetische identificatie van planten en plantenrassen m.b.v. moleculaire merkers. Deze technieken kunnen gebruikt worden om de rasechtheid (true-to-type), raszuiverheid en homogeniteit te bepalen. De analyse is mogelijk op elk staal plantenmateriaal. Bij elke analyse moet rekening gehouden worden met de aard van het gewas (zelfbestuiver, kruisbestuiver) én de diverse rasconcepten in de veredeling.

Contactpersonen

Jan De Riek